Uudised

Eesti Maaülikooli aasta vilistlasteks valiti Anu Hellenurme ja Kalev Kreegipuu

Eesti Maaülikooli vilistlaskogu otsustas tiitliga Eesti Maaülikooli Aasta Vilistlane 2012 tunnustada Anu Hellenurme ja Kalev Kreegipuu tegevust. Tasavägise hääletuse tulemusel otsustati sellel aastal välja anda kaks tiitlit, kuna seitsme kandidaadi hulgast välja valitud Anu Hellenurme ja Kalev Kreegipuu on mõlemad pikkade aastate jooksul tõestanud ennast väärikate vilistlastena, kes on andnud silmapaistva panuse nii Eesti maaelu kui maaülikooli arengusse.

Anu Hellenurme on igakülgselt toetanud maaülikooli loomakasvatuse õppesuuna arendamist. Ta on aidanud kaasa loomakasvatajate teadmiste taseme tõusule, ülikooli õppekavade ja praktikakorralduse arendamisele. Aastatel 2004-2012 on Anu Hellenurme poolt juhitav OÜ Anu Ait premeerinud õppe- või uurimisstipendiumiga loomakasvatuse ja veterinaaria õppekavade 38 üliõpilast, alates sellest aastast on ettevõte asunud toetama Eesti Maaülikooli Joosep Tootsi Fondi. Maaülikooli vilistlaskogu juhatus tunnustab ka tema aktiivset panust suurepäraselt õnnestunud vilistlaskokkutulekute korraldamisel ning vilistlaskogu töö korraldamisel.

Kalev Kreegipuu puhul hindas vilistlaskogu juhatus tema pikaajalist panust Eesti Maaülikooli arendamisel. Kalev Kreegipuu on Eesti Maaülikooli kuratooriumi esimees ning arendanud järjepidevalt ülikooli ja ühiskonna vahelist suhtlust. Kalev Kreegipuu on ka maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituudi nõukogu liige ning on läbi aastate seisnud sihikindlalt agraarökonoomika õppe- ja teadussuuna arendamise eest. Põllumeeste Keskliidu ja Põllumajandus-Kaubanduskoja endise nõukogu liikmena on Kalev Kreegipuu hoidnud ja arendanud maaülikooli ja ettevõtjate aktiivset suhtlust õppe- ja teadustöö planeerimisel ja täiustamisel.

Aasta Vilistlase nimetuse omistamise eesmärgiks on avaliku tunnustuse avaldamine isikule, kes on oma tööalase või ühiskondliku tegevusega pikema perioodi vältel tulemuslikult osalenud maaelu ja maamajanduse arendamisel ning teinud koostööd Eesti Maaülikooliga. Aasta vilistlaste tunnustamine toimub 9. novembril kell 12 Eesti Maaülikooli aastapäeva aktusel.

Eesti Maaülikooli vilistlaskogu loodi 21. septembril 2001. Vilistlaskogu eesmärgiks on maaülikooli vilistlaste ühendamine vilistlastevaheliste kontaktide tihendamine. Vilistlaskogu arendab maaülikooliga koostööd kõrghariduse, täiendkoolituse ja teadusuuringute vallas. Vilistlaskogu osaleb loodusressursse ja maamajandust puudutavate õppe- ja teadustöö strateegiate kujundamisel, nõustab maaülikooli tegevust ja vahendab maaülikooli puudutavat infot vilistlaskonnale ja laiemale üldsusele.


Lisainfo: Jaan Õunapuu, MTÜ Eesti Maaülikooli Vilistlaskogu juhatuse esimees, tel 517 4725.