Uudised

Uuring kaardistas maapiirkonna ettevõtjate olukorda, arengutrende ning toetusvajadusi

Täna, 29. novembril esitleb Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituut uuringu „Maapiirkonna ettevõtjate olukord, arengutrendid ning toetusvajadus“ tulemusi.  Uuringu eesmärgiks oli analüüsida Eesti maapiirkonna ettevõtete olukorda, arengusuundi ja ressursse ja anda sisend Eesti maaelu arengukava koostamisele uueks programmiperioodiks (2014-2020).

Uuringu eestvedaja, maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituudi direktor Rando Värniku sõnul mõjutas 2008. aasta lõpul alanud majanduskriis kõige rohkem maapiirkonna teenindussektorit, samas kui majanduskriisi mõju oli kõige vähem tuntav toiduainetööstuses, mis eristub teistest tegevusaladest kui kõige konkurentsvõimelisem maaettevõtluse haru. „Toiduainetööstuse ettevõtted hindasid oma toodetele antavat lisandväärtust, turustuskanaleid, tootmis- ja teenindusmahtu, müügivõimalusi jms. oluliselt kõrgemalt kui teistes valdkondades tegutsevad ettevõtted,“ täpsustas Värnik.

Riigi senises tegevuses tõid ettevõtted positiivsena välja e-riigi ja riiklike infosüsteemide arengu, ettevõtlusega alustamise lihtsuse, üldiselt sobiva maksusüsteemi ja maksupoliitika, investeeringute tulumaksuvabastuse. Riigile tehti ettepanekuid vähendada maksukoormust, vähendada bürokraatiat ja lihtsustada asjaajamist ja nõudeid, toetada enam väike- ja maaettevõtteid. 

Maapiirkondade ettevõtjad nägid ettevõtluskeskkonna loojatena suuremat rolli kohalikel omavalitsustel, kes läbi koostöö, suhtluse ja ettevõtete tähtsustamise saaksid ettevõtlust toetada ning kelle põhiline ülesanne oleks korras hoida piirkonna infrastruktuuri ja avalikke teenuseid, et tagada ettevõtjatele sobiv tegutsemis- ja elukeskkond.

Uuringu põhjal tehtud ettepanekutes rõhutati vajadust integreerida teenindus- ja tööstussektori jaoks mõeldud infot enam juba olemasolevasse maainfosüsteemi ning laiendada senist nõuandesüsteemi teenindus- ja tööstussektoritele ning tegutsevatele ettevõtetele. Samuti nimetati võimalust siduda alustavate ettevõtjate stardi- ja investeeringutoetused mitme-aastase nõustamise ja mentorlusega. Üheks ettepanekuks oli toetusmeede, mida kohalikud omavalitsused saaks kasutada maapiirkonna ettevõtetele vajaliku infrastruktuuri ehitamisel, samuti laiendada meetmetes võimalusi toetuste taotlemiseks teenindus- ja tööstussektori ettevõtetele vajaliku infrastruktuuri rajamiseks.

Uuringu esitlemine toimub 29. novembril algusega kell 13 Tallinnas Põllumajandusministeeriumi suures saalis. Uuringut rahastas Põllumajandusministeerium MAK-i vahenditest. Uuringus käigus läbi viidud ankeetküsitlusele vastas 1825 maapiirkonna ettevõtet.