Uudised

Eesti Maaülikooli seminaril räägitakse tervise- ja loodustoodete teadmistepõhisest tootearendusest

Reedel, 30. novembril algusega kell 9.30 toimub Eesti Maaülikoolis seminar „Tervise- ja loodustooted kohalikest taimedest – võimalused ja väljakutsed Eestis“. Seminari korraldab Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi teadmistepõhiste tervise- ja loodustoodete kompetentsikeskus koostöös Eesti Maaülikooli, Tartu Ülikooli, Tallinna Tehnikaülikooli ja Tervise Arengu Instituudi teadlaste ja spetsialistidega. 

Eesti Maaülikooli teadmistepõhiste tervise- ja loodustoodete kompetentsikeskuse eestvedamisel korraldatakse sellist üritust esmakordselt. „Tervise- ja loodustoodete valdkonnas tehakse palju teadustööd ja samas on ettevõtjad huvitatud teadmistepõhisest tootearendusest, kuid informatsioon huvide ja võimaluste kohta liigub erinevates kanalites,“ selgitas Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi teadmistepõhiste tervise- ja loodustoodete kompetentsikeskuse arenduse peaspetsialist Piia Pääso. Seetõttu ongi seminari eesmärgiks teadustöö ja tootearenduse koostöövõimaluste parandamine.

Seminar  keskendub tervise- ja loodustooteid puudutava teadustöö, uuringute ja andmeallikate tutvustamisele valdkonnaga seotud ettevõtjatele ja teistele teadusasutustele. Ettekannetega esinevad seminaril teadlased ja spetsialistid Eesti Maaülikoolist, Tartu Ülikoolist, Tallinna Tehnikaülikoolist, Tervise Arengu Instituudist ja Põllumajandusministeeriumist.

Eelregistreerumise põhjal oodatakse seminarile ligi 70 osalejat, üritus on suunatud tervise- ja loodustoodete tootjatele, turustajatele ja teadlastele. Seminari rahastatakse EL regionaalarengu fondist.

Seminar toimub Kreutzwaldi 64 kaldauditooriumis.

Kompetentsikeskuste arendamise meetmest toetatava projekti raames loodud teadmistepõhiste tervise- ja loodustoodete kompetentsikeskus alustas tegevus 2010. aasta detsembris ning on tänaseks koondanud enda ümber nii eraettevõtjatest kui teadusasutustest partnereid.