Uudised

Pereülikool on üks aasta laste- ja noortesõbraliku teo kandidaate

Tartu linn soovib tunnustada inimest või organisatsiooni, kelle algatus on mõjutanud positiivselt Tartu laste ja noorte elu, aidanud kaasa Tartu linna muutumisele meeldivamaks, lapsesõbralikumaks ja turvalisemaks elukeskkonnaks. Algatused/tegevused on ellu kutsutud või saanud mingi uudse momendi käesoleval aastal ning ei kajasta asutuse/organisatsiooni põhitegevust.

Tartu Linnavalitsuse kultuuriosakonna poolt moodustatud komisjon vaatas üle laekunud ettepanekud ja suunas avalikule hääletusele alljärgnevad kandidaadid. Linnakodanikel on võimalik anda oma hääl juba esitatud kandidaatide poolt ja teha uusi ettepanekuid kuni 4. detsembrini.

Komisjon kinnitab avalikul hääletusel enim hääli saanud kandidaadi aunimetuse laureaadiks.

Aasta laste- ja noortesõbraliku teo aunimetuse laureaat kuulutatakse välja 10. detsembril toimuval noorsootöö tunnustusüritusel.

Lisainfo: Kristel Altosaar, noorsooteenistuse juhataja, telefon 736 1363 või e-posti aadress Kristel.Altosaar@raad.tartu.ee

Aasta laste- ja noortesõbraliku teo kandidaadid on:

Tartu kaubamajas igakuiselt toimuvad emade hommikud, kuhu on emad ja isad teretulnud koos oma väikeste lastega. Üritusel räägitakse olulistel teemadel, tehakse tootetutvustusi jms. Ürituste sari on tõeliselt käivitunud käesoleval aastal.

JCI Toomemäe korraldatud heategevusüritused Rat Race ja Palliralli, millel kogutud raha annetati tänavu ühiselt andekate laste huvitegevuse heaks.

Meelis Kibuspuu head teod vähemate võimalustega peredele ja Anne noortekeskuses käivatele noortele. Ta on toetanud jõulupakkide, riiete ja mööbliga.

Eesti Maaülikooli pereülikooli käivitamine. Samal ajal, kui täiskasvanud on loengus, pakutakse lastele meisterdamise, nuputamise, mängimise ja harivates töötubades osalemise võimalust.
 

Parima poolt saab hääletada SIIN.