Uudised

Doktoritöö otsis lahendusi tuulegeneraatorite tootmisvõimsuste tasakaalustamiseks

Teisipäeval, 18. detsembril algusega kell 12 tuleb kaitsmisele Eesti Maaülikooli tehnikainstituudi doktorandi Kaupo Toome väitekiri “Tuulikute väljundvõimsuste balansseerimise võimalus” filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks energiakasutuse erialal. 

Taastuvenergia osatähtsus energiatootmises on kasvamas – ehitatakse järjest enam tuuleparke, koostootmis- ja biogaasijaamasid. „Erinevatest taastuvenergia liikidest on kõige kiiremini kasvanud tuule osatähtsus,“ rääkis Eesti Maaülikooli doktorant Kaupo Toom. Tuulegeneraatorite väljundvõimsus muutub tuule juhuslikkuse tõttu kiirelt, aga energiasüsteemis peab tootmine ja tarbimine tasakaalus olema. „Tuulegeneraatorite poolt tegelikult toodetud ja ennustatud võimsuse vahe tuleb võrgu tasakaalus püsimiseks kompenseerida mujalt hangitud energiaga, mis toob aga kaasa lisakulutusi.“

Toom selgitas, et tuulegeneraatoritelt saadavat võimsust on palju raskem ennustada kui näiteks soojuselektrijaama puhul. Samas tuleks minimaliseerida ennustamisel tekkivaid vigu. Doktoritöö eesmärgiks oli leida viise tuulegeneraatorite väljundvõimsuste tasakaalustamiseks. „Suurema võimsusega tuulegeneraatorid peavad oma toodangut prognoosima ning seda võrgu operaatorile edastama – ennustamisel tekkivate vigade vähendamiseks võiks tuulegeneraatori toodangu tippe lõigata.“ Väiksemate tuulegeneraatorite puhul võiks balansseerimiseks lisada neile päikesepaneeli ning aku.

Tänapäeval kasutatakse tuule-päikese hübriidsüsteemi kahel viisil: autonoomselt ja võrku ühendatuna. „Võrku ühendatud süsteemis on väga oluline, et võrgust kasutatakse minimaalselt energiat, ning seeläbi saavutatakse võimalikult suur taastuvenergia osakaal, samas saavutatakse optimaalne konfiguratsioon ja välditakse teiste kütuste kasutamist,“ selgitas Toom. „Sellega seoses väheneb energiasõltuvus ning suureneb energiajulgeolek.“ Tavatarbija jaoks tähendab see kõik seda, et tal on võimalik püstitada väiketuuliku-päiksepaneeli-akude süsteem, kuna tiheasustusega piirkonnas on tuuliku paigaldamine keerukas ettevõtmine. “Ennustamisel tekkiva vea vähendamise läbi ei pea ta nii palju kalli hinnaga puudu- või ülejäävat energiat vahendama.”

Doktoritöö käigus koguti ja analüüsiti Pakri ja Aulepa tuulepargi andmeid. Saadud põhjalike andmeridade põhjal on arvutatud ennustamise vead ning võrreldud neid kogu Eesti ning Saksamaa ja Taani tulemustega. Lisaks koguti töö käigus tuule andmeid ka Tiirikojast (EMHI), päikese kiirguse andmeid Tõraverest (EMHI) ning elektri tarbimise andmeid tüüpilisest Eestimaa maaelamust.

Doktoritöö avalik kaitsmine toimub Eesti Maaülikooli tehnikamajas (Kreutzwaldi 56) ruumis A202. Doktoritöö juhendaja on Eesti Maaülikooli tehnikainstituudi energeetika osakonna juhataja prof. Andres Annuk ning oponent Dr. Emmanuel Karapidakis (Technological Educational Institute of Crete).