Uudised

Uuest aastast alustavad prorektoritena Ülle Jaakma ja Paavo Kaimre

1. jaanuarist alustavad Eesti Maaülikooli prorektoritena tööd teadusprorektor Ülle Jaakma ning õppeprorektor Paavo Kaimre.

Eesti Maaülikooli rektor Mait Klaasseni sõnul on mõlema tulevase prorektori näol tegu parimate ning silmapaistvate professionaalidega: „Ülle Jaakma on aastaid tegelenud silmapaistvate teadusprojektidega ning on süvitsi kursis teadusproblemaatikaga nii Eestis kui rahvusvahelisel tasemel. Paavo Kaimre on aastaid olnud instituudi direktor ning kuulunud ülikooli tippjuhtkonda, tänu millele on ta põhjalikult kursis ülikooli töö korraldamisega, sealhulgas on tal tihedad kontaktid ettevõtjate ning tudengite praktikabaasidega, mis võimaldab arendada ülikooli õppekavad ühiskonna ootustele vastavaks.”

Professor Ülle Jaakma on maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi teadusdirektor, sigimisbioloogia osakonna juhataja ning veterinaarmeditsiini ja toiduteaduse doktoriõppekava juht. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli bioloogia erialal ning tema peamine valdkond on embrüotehnoloogia. Jaakma on vabariigi teaduspreemiate komisjoni liige, reproduktiivmeditsiini ja -bioloogia TAK-i nõukogu liige ning rahvusvahelise embrüosiirdamisühingu liige.

Põllumajandusteaduse doktor Paavo Kaimre on Eesti Maaülikooli metsandus- ja maaehitusinstituudi direktor ning loodusvarade majandamise ökonoomika õppejõud. Ta on lõpetanud Eesti Põllumajandusakadeemia metsamajanduse insenerina ning täiendanud ennast Helsingi ülikoolis. Kaimre on ajakirja „Baltic Forestry" toimetuskolleegiumi liige. Aastatel 2007 - 2010 oli ta Euroopa Liidu COST programmi valdkonna „Forest, their products and services” juhtkomitee liige, ta kuulub Keskkonnaministeeriumi metsandusnõukogusse.

Mõlema prorektori ametiaeg algab 1. jaanuaril 2013. aastal ning kestab viis aastat.