Uudised

Maaülikooli kolmapäevaõhtul räägitakse järvede tervendamisest

Kolmapäeval, 9. jaanuaril algusega kell 17 räägib Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi limnoloogiakeskuse professor Ingmar Ott maaülikooli kolmapäevalugude sarjas Baeri majas (Veski 4) teemal "Kas ja kuidas järvi tervendada?".

„Teemavaliku põhjustas viimastel aegadel kiiresti arenev huvi veekogude tervendamiseks ja teisest küljest kogenematusest tingitud ebaõnnestumised,“ selgitas professor Ingmar Ott. „Oma ettekandes teen ülevaate meie järvede tervisest ja räägin, kui palju on meil järvi, mis vajaksid abi, ning kas meil jätkub teadmisi ja ressursse nende parandamisega tegeleda.“ Samuti käsitleb Ott järvede tervise parandamise eesmärke: kas teha make up (korrastamine) või põhjalik ravi (tervendamine). „Arutame teemal, kas järve kui isereguleeruva süsteemi peab viima meetmete rakendamisega nii kaugele, et edasine inimese läbiviidav ravi pole vajalik.“ Teemaõhtul antakse kuulajatele ülevaade tervendamismeetodeist ja nende sobivusest erinevatele järvetüüpidele, kindlasti toob professor ka kurbnaljakaid näiteid tervendamisettevõtmistest. Ettekanne lõpeb kokkuvõtvate soovitustega, kus rõhutatakse kõikide osapoolte interdistsiplinaarset koostööd (kohalikud elanikud-entusiastid, kohalik võim, loodusametnikud, looduskaitsjad, limnoloogid, projekteerijad, keskkonnainsenerid jt).

Eesti Maaülikooli kolmapäevaste teeõhtute eesmärgiks on lähendada ja tutvustada huvilistele populaarteaduslikus valguses maaülikooli uurimissuundi. Teadlaste ettekannetele järgneb arutelu.

Kõik huvilised on Baeri majja (Veski 4) oodatud iga kuu teisel kolmapäeval kell 17.

Kolmapäevalugude teemad 2012.-2013. õppeaastal:
13. veebruar – Alar Astover „Kas muld on ohus“
13. märts – Ants-Hannes Viira „Eesti piimanduse konkurentsivõime ja panus majanduskasvu“
9. aprill – Arvo Leola „Inimlik ning loomalik töökeskkond karjalaudas“
8. mai – Hardi Tullus „Mets kui keskkond ja ressurss“