Uudised

Maaülikooli kolmapäevaõhtul räägitakse mulla kaitsmisest

Kolmapäeval, 13. veebruaril algusega kell 17 räägib Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi mullateaduse ja agrokeemia osakonna juhataja dotsent Alar Astover maaülikooli kolmapäevalugude sarjas Baeri majas (Veski 4) teemal "Kas muld on ohus?".

„Muld on ökosüsteemi üks mitmekesiseim osa, millel on keskne roll looduse toimimises ja inimühiskonna vajaduste rahuldamises,“ sõnas Astover. Kolmapäevalugude sarjas tuleb jutuks mulla roll muutuvas ühiskonnas, samuti käsitleb dotsent muldade kasutamise ja kaitsega seotud kitsaskohti: „Kuna muld on nii ajas kui ka ruumis muutuv, siis pole teda võimalik kaitsta muuseumi klaasvitriinide taga, vaid ainult teadliku ja nutika maakasutusega.“

Eesti Maaülikooli kolmapäevaste teeõhtute eesmärgiks on lähendada ja tutvustada huvilistele populaarteaduslikus valguses maaülikooli uurimissuundi. Teadlaste ettekannetele järgneb arutelu.

Kõik huvilised on Baeri majja (Veski 4) oodatud iga kuu teisel kolmapäeval kell 17.

Kolmapäevalugude teemad 2012/2013 õppeaastal:
13. märts – Ants-Hannes Viira „Eesti piimanduse konkurentsivõime ja panus majanduskasvu“
10. aprill – Arvo Leola „Inimlik ning loomalik töökeskkond karjalaudas“
8. mai – Hardi Tullus „Mets kui keskkond ja ressurss“