Uudised

Metsandus- ja maaehitusinstituudi direktori kohale kaks kandidaati

Metsandus- ja maaehitusinstituudi direktorikandidaatide dokumentide esitamise tähtajaks, 28. veebruariks 2013. a. on registreeritud direktorikandidaatideks:
Linnar Pärn – Eesti Maaülikooli metsandus- ja maaehitusinstituudi arendusjuht
Toomas Timmusk – Eesti Maaülikooli metsandus- ja maaehitusinstituudi direktori kt

Direktori valib Eesti Maaülikooli metsandus- ja maaehitusinstituudi nõukogu.

Direktori ametiaeg kestab viis aastat alates töölepingu sõlmimisest.