Uudised

Eesti Maaülikoolis toimub konverents „Terve loom ja tervislik toit 2013“

21.-22. märtsil toimub Eesti Maaülikooli peahoones veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi poolt korraldatav konverents „Terve loom ja tervislik toit 2013“, mis sel aastal toimub juba viiendat korda.

„On juba traditsiooniks kujunemas, et kutsume varakevadel endale külla kolleege, partnereid ja sõpru, et akadeemilisemas õhkkonnas käsitleda veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi arendus- ning teadusvaldkonnaga seonduvaid teemasid,“ sõnas instituudi direktor Andres Aland.

Tänavusel konverentsil keskendutakse aktuaalsetele teemadele nii loomakasvatuse ja veterinaaria kui ka toidutehnoloogia ja -hügieeniga seotud valdkondades. Ettekannetega esinevad näiteks Merike Henno, kes käsitleb muutusi Eestis müüdavate margariinide ja võiete rasvhappelises koostises ja Brian Lassen, kes kutsub üles mõtlema loomakasvatusettevõtete tegevusplaanile pikemaajalise elektrikatkestuse korral.

Lisaks maaülikooli teadlastele võtavad sõna tunnustatud spetsialistid mitmetest ettevõtetest ja erialaorganisatsioonidest, tutvustamaks koostöös ülikoolidega läbiviidud uuringuid ja andmaks ülevaadet oma valdkonna – näiteks lihaveisekasvatuse, kitsekasvatuse, loomade tervise monitooringu, uute probiootikumide ja ohutu sööda – probleemidest. Sõna saavad DeLaval OÜ, Anu Ait OÜ ja Dimela AS esindajad, samuti Tervisliku Piima Biotehnoloogiate Arenduskeskuse ning Reproduktiivmeditsiini TAK töötajad, kes tutvustavad põllumajandustootjatele ja töötlejatele uudseid tehnoloogilisi lahendusi. Eesti Toiduainetööstuse Liidu juhataja Sirje Potisepp teeb ülevaate inimeste tervisliku toitumise uuringust.

Konverentsi raames antakse esmakordselt välja  parima stendiettekande auhind. Stendiettekanded valmisid meeskonnatööna ning nende autoriteks on doktorandid ja noored teadlased. Auhindade saajad kuulutatakse välja konverentsi teisel päeval. Auhindade väljaandmist toetab AS Remedium.

Konverentsil osalemine on tasuta. Konverentsi korraldamist kaasrahastab Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfond.

 

Täpsem info ja ajakava: http://vl.emu.ee/yldinfo/uudised/terve-loom-ja-tervislik-toit-2013/

Lisainformatsioon:  Kristi Praakle, tel 525 4242 ja Marko Kass, tel 5045 704