Uudised

Lennuhommik toob Eesti Maaülikooli kopterid

Esmaspäeval, 15. aprillil toimub Eesti Maaülikoolis lennuhommik, mida korraldavad Eesti Maaülikool ja Eesti Lennuakadeemia. Üritusel saab näha väikseid kopterilaadseid lennumasinaid ja robotit ning tutvuda arvutisimulatsioonidega. 

„Idee lennuhommiku korraldamiseks tuli maaülikooli tehnikainstituudi ja lennuakadeemia koostöö käigus tehnikaõppe alal,“ rääkis Eesti Maaülikooli tehnikainstituudi energeetika osakonna lektor Mart Hovi. Nimelt viib maaülikool läbi Eesti Lennuakadeemia inseneriinformaatikaõpet: „Mitmed üliõpilased arvasid, et informaatikakursus võiks olla seotud tihedamalt nende erialaga – tänapäeva taevaliikluse korraldamisel ei saa kuidagi hakkama arvutite abita.“

Lennuhommikul võib näha mitmeid väiksemaid kopterilaadseid siseruumides lendavaid aparaate. Lisaks lennuvahenditele tutvustatakse arvutisimulatsioone ning näha saab USA kaitseuuringutest pärinevat robotit Rumba. Oma esitluse teevad ka Eesti Lennuakadeemia vanemate kursuste üliõpilased. „Oma lennuvahendi võib kaasa võtta iga osaleja, samas pole selle puudumine takistuseks kaasalöömisel,“ lisas Hovi.

Hovi leiab, et ilma lennunduseta ei saa ka maaülikoolis õpetatavad erialad: „Maaülikool peaks kindlasti pöörama rohkem tähelepanu agrovõtetele, mis seostuvad kopterilennuga põllu kohal.“ Energeetika eriala doktorant Madis Pennar nentis, et lisaks pildistamisele võiks olla lennumasinate tekitatud õhuvoogudest abi maasikaõite külmakahjustuste vältimisel. Madis Ajaots Annikoru seemnekeskusest leiab, et rohkem uuringuid oleks tarvis ka lennunduse kaasamisest rukki tolmendamisele.

Ettevõtmisele on oodatud kõik tehnika- ja lennundushuvilised. Üritus algab kell 8.15 Eesti Maaülikooli tehnikamaja laborikorpuses. Kohaletulekuks tuleb läheneda laborikorpusele Tartu näituste suunalt.