Uudised

Eesti Maaülikooli teaduse populariseerimise auhind 2013

Eesmärgiga ergutada teadustegevust avalikkusele tutvustavaid tegevusi ja tunnustada selles silma paistnud Eesti Maaülikooli kollektiivi liikmeid, kuulutab ülikooli rektor välja konkursi.

Konkursil osalemise tingimused

Konkursil võivad osaleda nii EMÜs töötavad üksikisikud kui kollektiivid, kes on olnud viimase kahe aasta jooksul edukad ja silmapaistvad teadussaavutuste populariseerijad. 
Konkureerida võivad ühekordsed tegevused või tegevuste sarjad, originaaltrükised, artiklid või artiklite sarjad.
Juhul kui tööga on seotud patenditaotlus või muu konfidentsiaalsust nõudev asjaolu, lisatakse sellekohane teade konkursimaterjalide juurde.


Konkursil osalemiseks tuleb akadeemilisele sekretärile elektrooniliselt esitada järgmised materjalid:
tegevuse/toote/trükise ja selle mõju kirjeldus kuni 1 lehekülg;
vajadusel lisamaterjalid (trükis).

Konkursi tähtaeg on 1. oktoober 2013.

Auhinnad
Auhinnafond on 2150 eurot (koos maksudega 2889,60 eurot), mis jaguneb alljärgnevalt:
            I preemia – 1000 eurot
            II preemia – 650 eurot
            III preemia –500 eurot

 

Konkursitööde hindamine
Preemiad määrab EMÜ teadus- ja arenduskomisjon. Komisjoni esimees on ametikoha järgi teadusprorektor.
Komisjonil on õigus tutvustada preemiakandidaate avalikkusele.
Komisjonil on õigus kaasata tööde hindamisse eksperte.
Kui komisjoni liige osaleb ise konkursil, ei võta ta osa taotluste hindamisest.
Komisjon võtab preemiate määramise otsuse vastu lihthäälteenamusega.

Preemiad antakse preemia saajatele pidulikult üle EMÜ akadeemilisel aktusel 8. novembril 2013.