Uudised

Doktoritöö tulemused aitavad koostada täpsemaid kliimamudeleid

Kolmapäeval, 5. juunil kell 11.00 tuleb kaitsmisele Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi taimefüsioloogia osakonna doktorandi Zhihong Suni väitekiri “Keskkonnategurite mõju haava (Populus sp.) isopreeni emissioonile” filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks taimefüsioloogia erialal. Sun on teine hiinlane, kes kaitseb Eestis oma doktoritööd.

Paljud taimeliigid eritavad õhku orgaanilist lenduvühendit – isopreeni, millel on oluline roll taimede kasvamisel, füsioloogias ja mitmetes atmosfääriprotsessides. Tuleviku kliima tingimustes ennustatakse tänasest kõrgemat õhu süsihappegaasi sisaldust, millega kaasneb temperatuuri tõus. Need keskkonnamuutused võivad aga mõjutada isopreeni emissiooni. "Seetõttu oli doktoritöö eesmärgiks uurida, kuidas mõjutab kõrgenenud süsihappegaasi sisaldus suure isopreeni eritajana tuntud lehtpuu, haava, ontogeneetilist arengut ja keskkonnatingimustega kohanemist,“ selgitas Eesti Maaülikooli doktorant Zhihong Sun.

Doktoritöö tulemused aitavad kaasa isopreeni emissiooni täpsemale ennustamisele ja täpsemate kliimamudelite koostamisele: „Seejuures on oluline arvestada taimede arengu etappe, füsioloogilisi protsesse nii lehe kui ka võra tasandil ning taimede kohastumisvõimet tulevikukliimaga,“ täpsustas Sun. 

Avalik kaitsmine toimub Tartus Veski tn 4 (Karl Ernst von Baeri maja). Doktoritöö juhendaja on Eesti Maaülikooli professor Ülo Niinemets ja oponent Dr. Carlo Calfapietra (Institute of Agro-Environmental and Forest Biology (IBAF), National Research Council (CNR), Monterotondo (Rome) - Porano (TR)).

Uurimistöö läbiviimist toetas Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfond programmi DoRa raames, mida viib ellu Sihtasutus Archimedes.