Uudised

Maaülikoolis on neli uut professorit

Eesti Maaülikooli nõukogu valis kõrgkoolile neli uut professorit, samas taasvaliti ametisse neli professorit.

Eesti Maaülikooli veekaitse korraliseks professoriks valiti Mait Kriipsalu, mullateaduse korraliseks professoriks Alar Astover, söötmisõpetuse ja toitumisfüsioloogia korraliseks professoriks Meelis Ots ning toiduhügieeni korraliseks professoriks Mati Roasto.

Samas taasvaliti maastikuhoiu korraliseks professoriks Kalev Sepp, taimekaitse korraliseks professoriks Marika Mänd, endokrinoloogia korraliseks professoriks Andres Valdmann ja molekulaargeneetika korraliseks professoriks Riho Gross.

Eesti Maaülikooli rektori Mait Klaasseni sõnul on kõik professoriks valitud isikud pikalt oma valdkonna eestvedamisega silma paistnud. „Professori ametikoht on akadeemilise karjääri üks vastutusrikkamaid  ning uute professorite asumine maaülikooli vastutusvaldkondade etteotsa annab tunnistust sellest, et olulistel teemadel on meil ka tulevikus tagatud teaduspõhised lahendused ning piisav järelkasv,“ sõnas rektor.

Professorid on valitud tähtajalisena 31. augustini 2018.