Uudised

Parimad kõrgkoolid saavad kvaliteedimärgi

Alates käesolevast aastast omistatakse Eestis institutsionaalse akrediteerimise edukalt läbinud kõrgkoolidele Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuuri (EKKA) kvaliteedimärk. Kvaliteedimärgi omistab EKKA hindamisnõukogu kõrgkoolile seitsmeks aastaks. Kvaliteedimärk omistati teiste seas ka Eesti Maaülikoolile.

„Institutsionaalse akrediteerimise edukas läbimine annab tunnistust sellest, et kõrgkool on õppiv organisatsioon, mille sisemist kvaliteedikultuuri võivad usaldada nii õppija, riik kui tööandja. EKKA kvaliteedimärgi läbi saab see saavutus laiemale avalikkusele paremini nähtavaks“ sõnas EKKA juhataja Heli Mattisen sihtasutusest Archimedes. „Kvaliteedimärk tõendab, et kõrgkool järgib oma missiooni, toimib tõhusalt, tema õppe- ja teadustegevus ning muu avalikkusele suunatud tegevus vastavad huvipoolte ootustele.“

Praeguseks on Eesti kõrgkoolidest institutsionaalse akrediteerimise läbinud neli kõrgkooli, mis saavad õiguse kasutada EKKA kvaliteedimärki:  Sisekaitseakadeemia, Eesti Maaülikool, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool ning Tartu Tervishoiu Kõrgkool.

Eesti Maaülikooli rektori Mait Klaasseni hinnangul näitab kõrgkoolile omistatud kvaliteedimärk, et maaülikooli valitud kurss on õige: „See annab kinnitust, et maaülikoolis läbiviidud muudatused on tehtud õiges suunas ning näitab, et me oleme konkurentsivõimelised kogu maailmas.“ Eesti Maaülikool läbis institutsionaalse akrediteerimise esimese Eesti avalik-õigusliku ülikoolina 2012. aastal.

Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuur on loodud 2009 a. EKKA on Eesti juhtiv kompetentsikeskus kõrghariduse välishindamise alal. Agentuur viib läbi Eesti kõrgkoolide institutsionaalset akrediteerimist ja õppekavagruppide kvaliteedihindamist ning kutseõppe akrediteerimist.