Uudised

Maaülikooli kahe õppekava lõpetajad saavad ka kutse

Eesti Maaülikooli metsandus- ja maaehitusinstituudi maaehituse ja veemajanduse õppekava lõpetajad saavad sel aastal esimest korda koos lõpudiplomiga ka esmase kutse.

„Sellest aastast antakse Eesti Maaülikooli maaehituse või veemajanduse õppekava lõpetajale õppekava täitmisega ka esmane kutse,“ rääkis Eesti Maaülikooli metsandus- ja maaehitusinstituudi direktor Toomas Timmusk. „See annab lõpetajatele kindluse, et pärast lõpetamist oma erialal töötades ei pea nad vastutava spetsialisti õigusi taotledes hakkama tõestama, et nende varasem õping vastab kutsestandardile ega tegema täiendavaid eksameid.“

Veemajanduse õppekava lõpetajad saavad lõpetades veevarustuse- ja kanalisatsiooniinseneri ning hüdrotehnikainseneri kutse, maaehituse õppekava lõpetanutele antakse ehitusinseneri kutse. Kõik kutsed vastavad Eesti kvalifikatsiooniraamistiku 7. tasemele. Õiguse kutsete väljastamiseks andis Eesti Maaülikoolile inseneride kutsenõukogu 5. juunil 2013. 

Kutse saavad 39 maaülikooli lõpetajat (22 maaehituse ja 17 veemajanduse õppekaval).

Kokku lõpetab teisipäeval, 18. juunil Eesti Maaülikooli metsandus- ja maaehitusinstituudi 173 inimest, neist 78 bakalaureuse-, 39 inseneri- ja 56 magistriõppe. Kaheksa magistrit lõpetab maaülikooli cum laude