Uudised

Järvselja Õppe- ja Katsemetskonna preemia pälvis Sander Laherand

SA Järvselja Õppe- ja Katsemetskond premeeris oma igaaastase preemiaga EMÜ metsandus- ja maaehitusinstituudi loodusvarade kasutamise ja kaitse eriala üliõpilast Sander Laherand’i magistritöö „Tihu loodusala kaitsekorralduskava 2014-2023“ koostamise eest.

Ettepaneku premeerimiseks tegi magistritööde kaitsmise komisjon, selle esimehe professor Andres Kiviste väitel oli tegu väljapaistva ja põhjaliku tööga. Magistritöö käsitles Tihu järve veetaseme taastamise võimalusi, Euroopa naaritsa elupaiku ja külastuskoormuse reguleerimise võimalusi.

18.juunil  maaülikooli aulas toimunud aktusel andis Järvselja Õppe- ja Katsemetskonna juhataja Priit Kask koos preemiaga üle ka Järvselja taimlas kasvatatud tammelehise musta lepa istiku. Tihu loodusala lähedal kasvab Hiiumaa kuulsaim puistu – 1901-1903 rajatud Luidja lepik. Tamme leht on aga looduskaitse sümbol, ütles Priit Kask.