Uudised

Eesti Maaülikooli lõpetas sel aastal 663 tudengit

Eesti Maaülikooli lõpetas sel aastal bakalaureuseastmes 374, integreeritud õppes 87 ja rakenduskõrgharidusõppes üheksa tudengit, magistrikraadi sai tänavu 193 lõpetajat. Kokku sai maaülikooli diplomi 663 spetsialisti, neist 46 lõpetasid kõrgkooli cum laude

Lõpetajad soovitavad maaülikooli neile, kes hindavad kõrgtasemel akadeemilise hariduse kõrval ka praktilist õpet – peale teoreetiliste loengute toimub maaülikoolis õppepraktikume nii laborites kui väljaspool ülikooli. „Siit saadavad teadmised on väga heaks eelduseks ettevõtlusega tegelema hakkamisele,“ ütles Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituudi magistriõppes lõpetav Tartu maavanem Reno Laidre. Laidre sõnul valitseb maaülikoolis väga hea õhkkond: inimesed on harjumuspärasest avatumad, õppejõud on mõistvad ja abivalmid.

Kõige enam lõpetajaid oli Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudis (218), sellele järgnes metsandus- ja maaehitusinstituut (173). Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudis oli lõpetajad 111, majandus- ja sotsiaalinstituudis 75 ning tehnikainstituudis ja Tartu tehnikakolledžis 86. Sel aastal lõpetas maaülikooli ka esimene lend toiduainete tehnolooge.

Maaülikooli sisseastumisavalduste vastuvõtt algab 22. juunil. Magistriastmesse saab sisseastumisdokumente esitada alates 25. juunist.