Uudised

Maaülikool ootab õppima 870 uut üliõpilast

Alates 25. juunist saab Eesti Maaülikooli õppima asumiseks lisaks elektroonilisele infosüsteemile esitada sisseastumisdokumente ka paberkandjal. Bakalaureuseõppesse võetakse maaülikoolis dokumente vastu kuni 5. juulini, magistriõppes lõpeb vastuvõtt 4. juulil.

Eesti Maaülikooli õppeosakonna juhataja Anneli Lorenzi hinnangul on eeldatavalt kõige suurem konkurss loomaarstiõppesse. Eesti Maaülikooli eelistena toob ta unikaalsete erialade kõrval välja praktilise väljundi: „Maaülikoolis omandatakse loodussäästlik mõtlemine ning õppeprotsessis on teooria tihedalt seotud praktikaga.“ Eelmisel aastal läbis maaülikool Eesti esimese avalik-õigusliku kõrgkoolina institutsionaalse akrediteerimise ning sellega seoses omistas Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuur juuni alguses Eesti Maaülikoolile kvaliteedimärgi, mis annab tunnistust sellest, et kõrgkoolis toimib efektiivne juhtimine, õppe- ja teadustegevuse arendus ning kõrgkool panustab ühiskonna arengusse.

 

2013. aastal planeerib maaülikool tasuta õppesse vastu võtta 690 üliõpilast, rakenduskõrgharidusõppesse 60 ning lisaks bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppesse 90 ja tasulisse loomaarstiõppesse 30 üliõpilast. Kokku plaanib maaülikool vastu võtta 870 uut üliõpilast.

 

22. juunist on võimalik esitada elektroonilist avaldust internetis aadressil www.sais.ee Eesti Maaülikooli bakalaureuse-, ehitusinseneri-, loomaarsti- ja rakenduskõrgharidusõppe päevasesse õppesse. Ülikooli kohapeale saab avaldust esitama tulla 25. juunist. Avaldusi saab esitada kuni 5. juulini igal tööpäeval kell 9.00-15.00. Kaugõppekohtadele saab avaldusi esitada 22. juulist 16. augustini Eesti Maaülikooli peahoones või ööpäevaringselt sisseastumise infosüsteemi SAIS kaudu (www.sais.ee). Magistriõppe vastuvõtt kestab Eesti Maaülikoolis 4. juulini.

 

 

Lisainfo sisseastumise kohta: http://www.emu.ee/sisseastujale/

Lisainfo: Anneli Lorenz, Eesti Maaülikooli õppeosakonna juhataja, 731 3011, anneli.lorenz@emu.ee