Uudised

Doktoritöö: eesti holsteini tõugu lehmasid tasub aretada juustutööstust silmas pidades

Neljapäeval, 27. juunil kell 10 tuleb kaitsmisele tuleb Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi doktorandi Mirjam Vallase väitekiri “Piima laapumisomaduste modelleerimine ja geneetiline determineeritus” filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks loomakasvatuse erialal.

Töös on uuritud eesti holsteini tõugu lehmade piima laapumisomaduste geneetilist varieeruvust ja seeläbi võimalust nende omaduste parandamiseks aretuse teel. „Kuna piima laapumisomadustest sõltub juustu väljatulek ja kvaliteet, siis aitab piima laapumisomaduste parandamine tõsta juustutööstuse efektiivsust ja kasumlikkust,“ selgitas Mirjam Vallas uurimisteema olulisust. Uuringu tulemusel selgus, et eesti holsteini tõugu lehmapopulatsioonis on aretuseks soodne geneetiline varieeruvus olemas ja kõige efektiivsem oleks selekteerida loomi  otseselt laapumistunnuste alusel. Samas võib olla tulemuslik ka loomade valik sobivate piimavalgu genotüüpide alusel.

Avalik kaitsmine toimub Kreutzwaldi 62 ruumis A201. Doktoritöö juhendajad on Dr. Elli Pärna, Prof. Kalev Pärna ja Dr. Tanel Kaart ning oponent Dr. Mauro Penasa (Padova Ülikool, Itaalia).