Uudised

Rahvusvahelisel konverentsil räägitakse juurdepääsu loomisest elurikkuse andmestikule

12. novembril algusega kell 9.00 toimub Eesti Loodusmuuseumis (Lai 29 a, Tallinn) Kesk-Läänemere programmi projekti BalticDiversity raames rahvusvaheline konverents „Rahvusvahelise juurdepääsu loomine elurikkuse andmestikule". Konverentsi eesmärgiks on anda ülevaade nii tänapäevase kui fossiilse elurikkuse andmete digitaliseerimise ja kättesaadavuse hetkeolukorrast Eestis, Soomes ja Skandinaaviamaades.

Konverentsil räägitakse bioloogilise mitmekesisuse andmebaasidest Balti ja Põhjala regioonis erinevate teadusvaldkondade, harrastusteaduse, loodushariduse ja looduskaitse vaatepunktist. „Ettekannetes käsitletakse regiooni koostööd ja tulevikuperspektiive bioloogilise mitmekesisuse andmestiku mobiliseerimisel, avalikustamisel ning esitletakse valminud tarkvaralahendusi ja infoportaale,“ selgitas projekti BalticDiversity teaduskommunikatsiooni spetsialist, Eesti Maaülikooli limnoloogiakeskuse doktorant Kristel Panksep.

Konverentsil esinevad  Urmas Kõljalg Tartu Ülikooli loodusmuuseumist, Olle Hints Tallinna Tehnikaülikoolist, Fredrik Ronquist Rootsi Loodusmuuseumist, Hanna Koivula Soome Loodusmuuseumist, Hannes Pehlak Eesti Maaülikoolist ja Tiit Kutser Tartu Ülikooli Eesti mereinstituudist.

BALTICDIVERSITY projekti eesmärgiks on luua Rootsi, Soome ja Eesti üleriigiliste andmebaaside võrgustik, mis ühendab nende maade olulisemaid loodusteaduslikke kogusid ja loodusmuuseume, et võimaldada selle info kasutamist loodushoiualaste otsuste tegemisel, teadusuuringutes ja  hariduses ning muuta see kättesaadavaks ka laiemale avalikkusele. Loodav infoteenus tagab kõigile huvilistele juurdepääsu Kesk-Läänemere piirkonna liiginimestikele ning liikide levikuandmetele.