Uudised

Maaülikool tähistab aastapäeva akadeemilise aktusega

Reedel, 8. novembril kell 12 toimub Eesti Maaülikooli peahoone aulas akadeemiline aktus. Aktusel promoveeritakse audoktor professor Marja-Liisa Hänninen, samuti 17 uut doktorit. Aktus on jälgitav veebis: http://video.emu.ee 

Professor Marja-Liisa Hänninen on rahvusvaheliselt tunnustatud veterinaarse toidu- ja keskkonnahügieeni teadlane ning õppejõud.  Ta on lõpetanud 1973. aastal Helsingi Veterinaarmeditsiini Kolledži. Marja-Liisa Hänninen on töötanud väike- ja suurloomade arstina, veterinaarina riikliku veterinaarmeditsiini instituudi bakterioloogia osakonnas ning toksikoloogia vaneminspektorina Soome Sotsiaal- ja Tervishoiuministeeriumis, kuid tema põhitöökohaks kujunes Helsingi Ülikool, samuti on ta töötanud külalisteadlasena Ameerika Ühendriikide Marylandi Ülikoolis.

Marja-Liisa Hänninen on Helsingi Ülikooli loomaarstiteaduskonna toidu- ja keskkonnahügieeni osakonna veterinaarse keskkonnahügieeni professor, kes hoolimata pingelisest töögraafikust teeb aktiivset teaduskoostööd Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi toiduhügieeni osakonna doktorantide ning akadeemilise personaliga. Hänninen on maaülikooli veterinaarse toiduhügieeni valdkonna doktorantide esimene välisjuhendaja. Professor Marja-Liisa Hänninenil on oma osa ka Eesti veterinaarmeditsiini õppe edukal rahvusvahelisel akrediteerimisel Euroopa Loomaarstiharidust Andvate Õppeasutuste Assotsiatsiooni (European Association of Establishments for Veterinary Education) poolt 2007. aastal. Nimelt aitas ta aastatel 2005–2008 koostöös professor Ari Hörmaniga toiduhügieeni osakonna õppejõude toiduhügieeni ja -ohutuse õppekava arendustöös ning edendas üldiselt veterinaarse toidu- ja keskkonnahügieeni alast teadustööd Eestis.

Professor Marja-Liisa Hännineni juhendamisel on kokku kaitstud 16 doktoritööd nii Helsingi Ülikoolis kui ka teistes tunnustatud ülikoolides ning ka praegu juhendab ta mitmeid doktoritöid.

Professor Marja-Liisa Hänninen on edukas publitsist – kõrgelt hinnatud rahvusvahelistes teadusajakirjades on ta avaldanud kokku 150 teadusartiklit, üllitanud 50 erinevat trükist, sh õpikuid ja erialaraamatute peatükke, samuti üle 50 artikli Soome teadusajakirjades.

Aktusel peab akadeemilise loengu „Ökosüsteemide teenused – kindlustus meie tulevikuks” Eesti Maaülikooli professor Marika Mänd.

Kavas on veel teenetemedalite kätteandmine, teaduse populariseerimise auhinna laureaatide esitlemine, aasta täienduskoolitaja ja innovatiivse õppejõu väljakuulutamine ning stipendiumide kätteandmine. Aktusel kuulutatakse välja ka Aasta Tegu 2013 ning nimetatakse aasta vilistlane.

Muusikaline osa on Eesti Maaülikooli kammerkoorilt Camerata Universitatis Seidi Mutso juhatusel ning Marta Mutsolt viiulil, teda saadab klaveril Ebe Müntel.