Uudised

Balti Morfoloogide konverentsil tunnustati maaülikooli doktoranti ja professorit

7.-9. novembril toimus Riias VII Balti Morfoloogide konverents. Lisaks Läti, Leedu ja Eesti antropoloogidele ja morfoloogidele osalesid konverentsil veel teadlased Rootsist, Tšehhist ning Türgist – kokku oli osalejaid 104. 

Konverentsi toimumispaigaks oli Vana Anatoomikum, kus praegu töötab Riia Stradinši Ülikooli anatoomia ja antropoloogia instituut, kelle töötajad eesotsas direktori prof. Mara Pilmanega olid ürituse korraldajateks. Konverentsi avas Riia Stradinši Ülikooli arstiteaduskonna dekaan prof. Guntis Bahs, kes tänas oma kõnes maaülikooli professorit Marina Aunapuud panuse eest Riia Stradinši Ülikooli arstiteaduskonna üliõpilaste ja doktorantide õpetamisel. Kahe päeva jooksul kuulati konverentsil ettekandeid uuringutest anatoomia, histoloogia, patoloogia ja antropoloogia vallas.

Paljud osalejad tutvustasid oma uurimistööd stendiettekandega, mida tuli lühidalt selgitada kolme minuti jooksul ja seejärel vastata 4-liikmelise komisjoni küsimustele. Eesti Maaülikoolist esines stendiettekandega veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi doktorant Aimar Namm, kelle ettekanne „BMP-2 and BMP-4 proteins in the early development of nervous system in human embryos“ tunnustati II preemia vääriliseks.

Järgmine Balti Morfoloogide konverents toimub 2015. aastal Vilniuses.