Uudised

Maaülikooli kolmapäevaõhtute sarjas keskendutakse biokütustele

Kolmapäeval, 13. novembril algusega kell 17.00 räägib Eesti Maaülikooli  populaarteaduslike kolmapäevaõhtute sarjas Eesti Maaülikooli tehnikainstituudi põllundus- ja tootmistehnika osakonna vanemteadur Timo Kikas teemal „Biokütused põlvkonnast põlvkonda“. 

„Õhtuti koju tulles on meid ees ootamas valgustatud soe maja, kodust välja minnes istume autosse, bussi, rongi ja sõidame – see on rutiinne osa meie igapäevaelust,“ rääkis vanemteadur Timo Kikas. „Samas me ei peatu, et mõelda, mis selle taga on – mille või kelle arvelt see tuleb?“ Kikase sõnul põhineb tänapäeva energeetika lõviosas ainult fossiilsetel kütustel: „Ometi ei ole taastuvate ressursside kasutamine inimesele võõras, seda on tehtud aegade algusest peale.“ Oma ettekandes arutlebki Kikas selle üle, kuidas jõuda sinnani, et meie energiavajadus oleks kaetud ka tänases päevas just taastuvate allikatega.

Maaülikooli kolmapäevaste teeõhtute eesmärgiks on lähendada ja tutvustada huvilistele populaarteaduslikus valguses maaülikooli uurimissuundi. Teadlaste ettekannetele järgneb arutelu.

Kõik huvilised on Baeri majja (Veski 4, Tartu) oodatud iga kuu teisel kolmapäeval kell 17.