Uudised

Maaülikooli professor valiti Eesti teaduste akadeemia akadeemikuks

4. detsembril valis Eesti teaduste akadeemia oma üldkogu istungil 16 kandidaadi hulgast neli uut akadeemikut, loodusteaduste alal sai akadeemikuks Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi professor Ülo Niinemets.

Professor Ülo Niinemetsa puhul on väga oluline tema erakordselt viljakas ja rahvusvaheliselt suurt tunnustust pälvinud teadustöö, aktiivne panus uute teadussuundade rajamisel Eestis ning teaduse populariseerimisel ja kraadiõppes. Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi maastikukorralduse ja loodushoiu osakonna juhataja professor Kalev Sepa sõnul on Ülo Niinemetsa näol tegu ehtsa loodusteadlasega, kelle teadustöö on olnud väga interdistsiplinaarne.

Niinemets on teinud teadustööd läbi põhiliste maakera ökosüsteemide, tundrast troopikani ning teinud koostööd ja avaldanud ühisartikleid enam kui 500 teadlasega 40-st riigist. Kokku on Niinemetsa sulest ilmunud rohkem kui 200 teadusartiklit, mida on kokku tsiteeritud enam kui 8000 korral. Peale teadusajakirjades avaldatud tulemuste on professor Niinemets tutvustanud oma eriala paljudes populaarteaduslikes trükiväljaannetes ja arutlenud teaduse päevakajaliste probleemide üle nii kohaliku kui ka üleriigilise levikuga meediakanalites. Ülo Niinemets on esimene Eesti teadlane, kes on ISI Essential Science Indicators andmebaasis kahes kategoorias ning samuti Eestis esimene, kes sai Euroopa Teadusnõukogu edasijõudnud teadlase granti.

ETA akadeemiku statuudi kohaselt valitakse akadeemikuks Eesti kodanikest teadlasi, kel on väljapaistvaid saavutusi uurimis- ja arendustöös ja kes on oluliselt arendanud teadust oma valdkonnas.