Uudised

Maaülikooli kolmapäevaõhtute sarjas keskendutakse toidu mikrobioloogilistele ohtudele

Kolmapäeval, 11. detsembril algusega kell 17.00 räägib Eesti Maaülikooli populaarteaduslike kolmapäevaõhtute sarjas Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi toiduhügieeni professor Mati Roasto toidu mikrobioloogiaga seotud müütidest ja tegelikkusest.

„Ükski toiduaine ei tohi põhjustada sööja haigestumist ega vigastusi ning toiduainete ostmisel eeldab tarbija, et saab täisväärtusliku, võltsimata ja ohutu toote,“ selgitas professor Mati Roasto. „Riknenud toote võib tarbija maitsmis- ja haistmismeele abil kindlaks teha, kuid haigust tekitavate mikroorganismidega saastunud toiduainet on praktiliselt võimatu teistest eristada.“ Nii võib Roasto sõnul saada maitsvast juustutükist listerioosi või linnulihast kampülobakterioosi tekitaja ning toidumürgistuse.

Roasto lisas, et vaatamata tarbijate ja toidukäitlejate teadlikkuse tõusule ning toiduainete tehnoloogiate täiustamisele ei ole toidust tingitud haigestumiste esinemissagedus siiski oluliselt vähenenud. Roasto hinnangul on põhjuseid siin mitmeid ning nii mõnedki neist seonduvad ka tarbijate väheste teadmistega toiduhügieenist ja -ohutusest. „Kahjuks on ka neid, kes arvavad, et kõik maailma toiduhädad saavadki alguse tänapäevasest toiduhügieenist ning usuvad pimesi nn isehakanud toiduteadlasi, oskamata seejuures vahet teha müütidel ja tegelikkusel,“ tõdes Roasto.

Kolmapäevalugude sarjas üritabki professor valdkonda veidi selgust tuua, kasutades andmeid objektiivsest teadusmaailmast ning toidutootmise praktikatest.

Eesti Maaülikooli kolmapäevaste teeõhtute eesmärgiks on lähendada ja tutvustada huvilistele populaarteaduslikus valguses maaülikooli uurimissuundi. Teadlaste ettekannetele järgneb arutelu.

Kõik huvilised on Baeri majja (Veski 4) oodatud iga kuu teisel kolmapäeval kell 17.