Uudised

Maaülikooli ilmajaam annab andmeid tuulekiirusest ja temperatuurist UV-indeksini välja

Eesti Maaülikooli Tehnikamajas on käivitunud digitaalelektroonika ja robootika labor, mida rahastatakse EL-i struktuurivahenditest. Labori kõige nähtavam osa on tuulegeneraator, päikesepaneelid ja ilmajaam, mis jagab huvilistele erinevat ilmaga seotud infot. 

Eesti Maaülikooli tehnikainstituudi energeetika osakonna professor Andres Annuk selgitas, et labori rajamise käigus osteti erinevaid õppevahendeid, mis tunduvalt hõlbustavad digitaalelektroonika ja robootika õpet. Näiteks on olemas vahetatavate elektroonika montaažiskeemidega alused, kus saab õppida tundma erinevaid digitaalelektroonika lahendusi. „Kaasaegne energeetika on arengufaasis, kus toodetakse elektrienergiat erinevate väikeseadmete abil, mis vajab väga täpset energiavoogude juhtimist,“ ütles Annuk. „See on võimalik tänu digitaalelektroonika arengule, mis moodustab süsteemi energiatootja-tarbija aju.“ Annuki sõnul saavad sellised lahendused lähiaastatel igapäevaseks. Loodud labor võimaldab tehnikaharidust omandavatel üliõpilastel tutvuda tulevikulahendustega energeetikas.

Labori nähtavamad osad on Tehnikamaja katusel paiknevad päikesepaneelid, tuulegeneraator ja ilmajaam.

Ilmajaam annab andmeid  näiteks tuule kiiruse ja suuna, õhutemperatuuri ja -niiskuse, UV-indeksi, sademete ja õhurõhu kohta, samuti on ära toodud ööpäeva maksimaalne tuulekiirus, tuulekiirusest sõltuv tunnetatav temperatuur, kastepunkt jne. „Suvel randa minnes on võimalik kontrollida UV-indeksit ning sellest lähtuvalt saab võtta vastu otsuseid rannas viibimise aja ja kaitsekreemide kasutamise üle,“ ütles Annuk. Tuule- ja päikeseenergeetika arendajatele annab ilmajaam väärtuslikke andmeid antud piirkonna tingimuste kohta. „Ilmaandmeid on võimalik vaadata ka tagasiulatuvalt, näiteks saaksid ilmajaamast andmeid kindlustusfirmad, et fikseerida maksimaalsed tuulekiirused.“

Ilmajaama andmeid saab vaadata: http://energia.emu.ee/weather 

Eesti Maaülikooli Tehnikamaja asub Tartus Kreutzwaldi 56.