Uudised

Rahvusvahelisel teadusseminaril arutatakse põllumajanduse ja toiduainetööstuse konkurentsivõime kitsaskohti

12.-13. veebruaril toimub Tartus rahvusvaheline teadusseminar „Economic framework conditions, productivity and competitiveness of Nordic and Baltic agriculture and food industries“ („Majanduslikud tingimused, tootlikkus ja konkurentsivõime Põhja- ja Baltimaade põllumajanduses ja toiduainetetööstuses“). Seminari korraldab Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituut koostöös Põhjamaade Põllumajanduse Teaduse Assotsiatsiooniga.

Teadusseminari korraldustoimkonna esimehe, Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituudi professori Rando Värniku sõnul on seminari eesmärgiks ühes Põhja- ja Baltimaade maamajanduseökonomistidega välja selgitada põllumajanduse ja toiduainetetööstuse ees olevad rahvusvahelist konkurentsivõimet mõjutavad kitsaskohad. „Peatähelepanu on pööratud tootlikkuse ja efektiivsuse probleemidele ning laiemalt maaelu arengut mõjutavatele majandamistingimustele,“ selgitas Värnik. Põllumajandusettevõtete suurim väljakutse on Värniku kinnitusel kogu tootmisahela piires protsesside efektiivsuse suurendamine ning kogutootlikkuse kasv. „Uute tehnoloogiate kasutamise kõrval muutuvad järjest olulisemaks loomade geneetilise potentsiaali ja aretusväärtuse, samuti ettevõtja juhtimisoskuste ja -võimetega arvestamine.“ Värnik lisas, et loomade heaolu loomade karjast väljalangemisel ja selle seos tehnilise efektiivsusega muutub oluliseks uurimisprobleemiks nii Balti kui ka Põhja regioonis.

Paralleelselt rahvusvaheliste turgude arendamise ja lisandväärtuse suurendamise võimalustega tuleb arendada ka kohaliku toiduturu vajadustele suunatud tegevusi: „Põllumajanduse arendamine võib omada erinevat mõju maamajanduse arengule laiemalt, see võib avaldada positiivset mõju ka teistele majandustegevustele, kuid kindlasti on see osaliselt konkureeriv teiste sektoritega tootmissisendite mõttes.“ Globaliseeruval toiduainete turul, kus innovaatilised võimalused ja lahendused nii juhtimises kui ka tehnoloogiate valikul muutuvad üha olulisemaks, nõuab uute väljakutsete ja toidusektori ees seisvate probleemide käsitlemine Värniku hinnangul ka teadlastelt suuremat koostööd erinevates teadusvõrgustikes.

Teadusseminarile on oodatud teadlased, konsulendid ning valdkonna eksperdid.