Uudised

Maaülikooli uus teaduskeskus loob võimaluse laiemapõhjaliseks teadustööks

20. veebruaril toimub Eesti Maaülikooli taastuvate loodusvarade teaduskeskuse avamine. Keskus koondab maaülikooli nn roheliste teadustega tegelevad üksused nüüd ühte kohta ning annab teadlastele võimaluse laiemapõhjaliseks koostööks, samuti parandab tudengite õppimisvõimalusi. 

„Kuigi öeldakse, et infoajastul ei ole oluline, kus su töökoht asub, toimib akadeemilistes asutustes koostöö paremini siis, kui on ligipääs kolleegide teaduslaboritele ja võimalus ühes teiste teadlastega vahetult uusi ideid genereerida,“ rääkis Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi direktor Aret Vooremäe. Direktori sõnul puutusid näiteks botaanikud ja maastikuhooldajad senini kokku vaid üksikute teadusprojektide või isiklike kontaktide kaudu: „Süsteemset ja laiemapõhjalist koostööd takistas lünklik infovahetus ja ruumiline eraldatus. Uue teaduskeskuse loomise käigus koliti ülikoolilinnakusse seni Riia tänava lõpus asunud zooloogia, botaanika, mükoloogia ja hüdrobioloogia osakonnad ning loodusteaduslikud kogud. Ka põllumajanduse teadussuunad, mis on tihedasti keskkonnatemaatikaga seotud, paiknesid Vooremäe kinnitusel linnakust väljas, Eerikal. „Selline killustatus ei mõjutanud vaid teadustööd, aga häiris ka õppetööd. Mäletan enda üliõpilaspõlvest, kui tülikas oli Tähtvere ja Eerika vahel liikuda, ja ainuüksi õigeks ajaks Eerikale loengusse jõudmine oli  tõsine väljakutse.“

Otsus luua taastuvate loodusvarade teaduskeskus just maaülikooli Metsamaja laiendusena andis täiendava võimaluse instituutide vaheliseks koostööks, samuti teaduslaborite, aparatuuri ja auditooriumide ühiskasutuseks. Lisaks uuele korpusele on renoveeritud ja täiendavalt soojustatud ka põllumajandus- ja keskkonnainstituudi ning metsandus- ja maaehitusinstituudi ühist maja.

Taastuvate loodusvarade teaduskeskuse rajamist alustati 2007. aastal, hoone arhitektuurilise lahenduse tegi KAMP Arhitektid (Peeter Loo, Kaspar Kruuse, Jan Skolimowski), selle ehitas AS Ehitusfirma Rand ja Tuulberg ning eriosad projekteeris AS Amhold.

Teaduskeskuse rajamist toetati Euroopa Regionaalarengu Fondi  (ERF) meetme „Teadus- ja arendusasutuste ning kõrgkoolide õppe- ja töökeskkonna infrastruktuuri kaasajastamine“ raames 4 947 728,74 euroga. Juurdeehituse ja renoveerimistööde kogumaht oli ligi 7 miljonit eurot.

Teaduskeskus asub Tartus aadressil Kreutzwaldi 5.

 

Avamise kava:

13.00                Avasõnad. Rektor Mait Klaassen, põllumajandus- ja keskkonnainstituudi direktor Aret Vooremäe (Kreutzwaldi 5 D fuajee)
13.15 -13.40      Taastuvate loodusvarade teaduskeskus – mis ja milleks? Aret Vooremäe,  (auditoorium 2C1)
13. 40-14.00      Baltic Agro labori ja seminariruumi avamine (D korpuse 2. korrus)
14.00-14.20       Professor Elmar Halleri bareljeefi avamine (PKI raamatukogu, D178)
14.20-16.30       Suupisted ja kohv. Tutvumine osakondadega