Uudised

Maaülikoolis tutvustatakse artiklite kogumikku pilliroost ja selle kasutamisest

Teisipäeval, 4. märtsil kell 14.00 toimub Eesti Maaülikoolis artiklite kogumiku „Pilliroog ja selle kasutamise võimalused” esitlus. Kogumik annab infot pilliroo omaduste ja kasutamisvõimaluste kohta nii professionaalidele kui hobiehitajatele, sealt leiab ka artikleid pilliroost kui küttematerjalist.

„Eesti kõige levinum looduslik ehitus- ja küttematerjal on puit, mida on kasutatud juba aastatuhandeid,“ rääkis Eesti Maaülikooli metsandus- ja maaehitusinstituudi maaehituse osakonna professor Jaan Miljan. Miljani sõnul on viimasel ajal lisaks puidule hakatud kasutama nii ehituses kui ka soojuse tootmisel looduslikke materjale nagu saepuru, põhk jne. „Loodusmaterjale kasutades on hoone piirdekonstruktsioonid saadud soojapidavaks ja ruumide sisekliima rahuldab ka tundlikumate inimeste nõudmisi.“ Üheks senini suhteliselt vähe kasutatud materjaliks, mida meilgi looduses palju kasvab, on pilliroog. Valdavalt on Eestis ja mujal maailmas pilliroogu kasutatud katusekatteks. Kogumiku artiklitest selgub, et pilliroogu saab kasutada aga märksa laialdasemalt.

Uuringutulemusi arvesse võttes sobib pilliroog lisaks katusekattele ka seinamaterjaliks, piirete soojustamiseks ja ruumide kütteks. Tulemused näitavad, et pilliroo kasutamine koos hakkpuiduga võimaldab soojatootmise hinda alandada. „Siingi on osaliselt mängus sama faktor, mis ehitamisel – lähedalt saadud tooraine on odavam ning tarbimiseks ja tootmiseks kulutatakse vähem raha, aga ka energiat, sest transpordikulud on väiksemad,“ selgitas Miljan.

Kogumik on valminud tänu  INTERREG IV A projektide ProNatMat (2009‑2012) ja Cofreen (2011-2013) vahenditele ja toimetatud maaülikooli maaehituse osakonna ja TTÜ soojustehnika instituudi koostöös.

Kogumiku esitlus toimub metsandus- ja maaehitusinstituudi nõukogu saalis (Kreutzwaldi 5, ruumis 2A1).