Uudised

Mathieseni nimeline stipendium anti Marten Merdikesele

Esmakordselt väljaantava Andres Mathieseni nimelise stipendiumi sai maaülikooli esimese aasta metsatööstuse eriala magistrant Marten Merdikes. Marteni eesmärgiks on uurida hübriidhaava kloone ning võrrelda neid hariliku kase ning triploidse haavaga. Uurimine peab välja selgitama parima kasvukiirusega haavakloonid ning selgitama nende puidu omadused ja ka haiguskindluse. Stipendiumi suurus on 2400 eurot ning seda  makstakse 1,5 aastase uurimistöö eest  magistrandile kuni ülikooli lõpetamiseni.

Vaatamata küllaltki napile ettevalmistusajale oli taotlus korralikult vormistatud ning vastab igati  stipendiumi statuudile leidis komisjon koosseisus Vaike Reisner, Kairit Prits, Henn Korjus ja Priit Kask. Martenil senised õppetulemused on olud  head ning teda soovitasid ka juhendaja professor Hardi Tullus ning metsaselektsiooni dotsent Veiko Uri.

SA Järvselja Õppe- ja Katsemetskonna poolt finantseeritav stipendium loodi eesmärgiga  hoogustada üliõpilaste uurimistööd  ning  arendada  metsade majandamist ja looduskaitset Järvseljal.

Stipendium loodi Järvselja looduskaitseala (ürgmetsa) moodustamise 90 aastapäeval ja nimetati professor Andres Mathieseni  nimeliseks, et rõhutada tema osa Järvselja õppemetskonna ja looduskaitseala rajamisel. Stipendiumi loodi koostöös Joosep Tootsi Fondi ja metsandus- ja maaehitusinstituudiga.