Uudised

Maaülikooli kolmapäevaõhtul arutletakse haljastuse otstarbe üle

Kolmapäeval, 9. aprillil kell 17.00 räägib Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi maastikuarhitektuuri osakonna lektor Merle Karro-Kalberg kolmapäevalugude sarjas teemal „Puu kui indulgents“. 

Merle Karro-Kalberg räägib kolmapäevasel teadusõhtul linnahaljastusest maastikuarhitekti pilgu läbi. „Haljastust hakati linnadesse sihipäraselt rajama 19. sajandi lõpus, et vaevatud vabrikutöölistele pakkuda päikest ja õhku, mis leevendaks pikkadest tööpäevadest tulenevat stressi,“ selgitas Karro-Kalberg. „Tänaseks on haljastusel linnas ka palju muud otstarbeid, näiteks ventileerida ja puhastada õhku, pakkuda elupaiku looma- ja linnuliikidele ning reguleerida linna sisekliimat.“

Haljastuse rajamine linna on muutunud laialdaseks, mistõttu hakkavad Karro-Kalbergi sõnul istutamise tuhinas eesmärgid ähmastuma: „Haljastuse rajamisega püüame kohati kompenseerida seda, et linnad võtavad enda alla üha enam ja enam loodusmaastikke.“ Siinkohal tõstatab lektor küsimuse, kas me ikkagi teame päriselt, mida saavutada tahame? Kolmapäevaõhtusel loengul arutletakse, kas puu istutamine linnas annab hingerahu meile või keskkonnale, kas Tartu pargid on elurikkad oaasid või rohelised kõrbed, kas Poolast imporditud elupuu istutamine annab linnale rohkem kui kohaliku naadi või võilille vohamine ning kas eestlase lemmikhobi – niitmine – on tegelikult haljastuse eest hoolitsemine.

Eesti Maaülikooli kolmapäevaste teadusõhtute eesmärgiks on lähendada ja tutvustada huvilistele populaarteaduslikus valguses Eesti Maaülikooli uurimissuundi. Teadlaste ettekannetele järgneb arutelu.

Kõik huvilised on Baeri majja (Tartus Veski 4) oodatud iga kuu teisel kolmapäeval kell 17.