Uudised

Eesti Maaülikoolis töötati välja biokütuseid efektiivsemalt kasutada võimaldavad mootori toitesüsteemid

Reedel, 3. oktoobril kell 12 tuleb kaitsmisele tuleb Eesti Maaülikooli tehnikainstituudi doktorandi Risto Ilvese doktoritöö „Vedelate biokütustega töötava kolbmootori toitesüsteem” filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks tootmistehnika erialal.

„Sõiduautodes ja põllumajandustehnikas valdavalt kasutusel olevates kolbmootorites kasutatakse tavakütuste kõrval peamiselt standardseid biokütuseid nagu E85 ja biodiislikütus,“ selgitas Risto Ilves, lisades, et nende kasutamine eeldab mootoritel olemasolevate toitesüsteemide täiendamist, sest biokütuste füüsikalis-keemilised omadused tingivad mootorite toitesüsteemide kiirema kulumise, mootori võimsuslike parameetrite vähenemise ning mõningatel juhtudel ka heitgaaside emissiooni suurenemise.

Lisaks standardsetele biokütustele saab Ilvese sõnul mootorikütusena kasutada ka näiteks lahjat bioetanooli või rapsiõli, mille eeliseks on madalam tootmishind. Need mõjutavad aga mootorite toitesüsteemide kulumist, mootori võimsuslikke omadusi ning heitgaaside emissiooni oluliselt rohkem kui standardiga määratud biokütused. „Olemasolevad mootorite toitesüsteemid on ette nähtud peamiselt üht tüüpi kütusest küttesegu moodustama, mittestandardsete biokütuste kasutamine mootorikütusena on aga efektiivsem, kui toitesüsteem võimaldab kolbmootorisse doseerida erinevaid biokütuseid,“ selgitas Risto Ilves.

Doktoritöös välja töötatud kaks uudset ning juba patenteeritud toitesüsteemide lahendust võimaldavad olukordades, kus kütuse tarnimine riiklikul tasandil on mingil põhjusel raskendatud, põllumajandusettevõtetel kasutada isevalmistatud kütust - näiteks jõumasinate mootorites lisakütusena. Väljatöötatud toitesüsteemi lahendust on katsetatud säde- ja survesüütega mootoritel.

Avalik kaitsmine toimub Tartus Kreutzwaldi tn 56 (Tehnikamaja) ruumis B136. Doktoritöö juhendaja on prof. Jüri Olt, oponendid prof. Gvidonas Labeckas (Aleksandras Stulginskise nim. ülikool, Leedu) ja dr. Vladimir Hönig (Tšehhi Põllumajandusülikool).