Uudised

Taimekaitsepäeval räägitakse kultuuride keskkonnasäästlikest kasvatusvõtetest

Teisipäeval, 21. oktoobril toimub Tartus taimekaitsepäev „Keskkonnasäästlik aiandus“, mille fookuses on aia- ja põllukultuuride keskkonnasäästlikud kasvatusvõtted. 

„Taimekaitsepäeva teemad on seekord seotud kolme projekti tulemuste tutvustamisega laiemale avalikkusele, räägitakse nii aia- kui ka põllukultuuride keskkonnasäästlikest kasvatusvõtetest,“ ütles Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi taimekaitseosakonna juhataja Marika Mänd. Männi sõnul antakse taimekaitsepäeval ülevaade maasikakasvatuses rakendatavatest kahjurite ja hahkhallituse tõrjevõtetest ning potentsiaalsetest Eesti tingimustesse sobivatest küüslaugusortidest, samuti tutvustatakse köögiviljakultuuridel saadud katsetulemusi nii mahe- kui tavatootmise tingimustes ning arutletakse mahe marja- ja õunakasvatuse võimalustest Eestis. „Samuti räägivad oma ala professionaalid maastikuelementide olulisusest rapsikahjuri kõdra-peitkärsaka ohjamisel, aga ka põlluservadega seotud uuringute tulemustest,“ lisas Mänd.

Taimekaitsepäeval tulevad tutvustamisele projektid: aiakultuuride kasvatus- ning taimekaitsetehnoloogiate täiustamine toodangu kvaliteedi ja konkurentsivõime suurendamise eesmärgil, ökosüsteemi teenuste roll jätkusuutlikus põllumajanduses (QUESSA - 7. raamprogramm) ning täppisbiotõrje ja tolmeldamine mahepõllumajanduses (BICOPOLL ERA-NET CORE ORGANIC).         

Täpsem päevakava Eesti Maaülikooli kodulehel: http://www.emu.ee/ylikoolist/uudised/sundmused/kalender/2014-10-21/xxiii-taimekaitsepaev-keskkonnasaastlik-aiandus/

Taimekaitsepäev toimub juba 23. korda. Üritust toetavad Eesti Maaülikool, Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfond ja Eesti Taimekaitse Selts.