Uudised

Maaülikool promoveerib aastapäevaaktusel kaks audoktorit

Reedel, 7. novembril kell 12 toimub Eesti Maaülikooli peahoone aulas akadeemiline aktus. Aastapäevaaktusel promoveeritakse audoktorid Guy Smagghe ja Jari Hynynen, samuti 21 uut doktorit. Aktusel antakse üle ka Eesti Maaülikooli teenetemedalid ning tunnustatakse teadus- ja õppetöös silma paistnud ülikoolipere liikmeid. 

Professor Guy Smagghe on rahvusvaheliselt tunnustatud taimekaitse teadlane ja õppejõud. Ta on lõpetanud 1991. aastal cum laude Ghenti Ülikooli põllumajandusinsenerina taimekaitse erialal. Oma doktoritöö kaitses ta 1995. aastal samas ülikoolis põllumajanduse ja rakendusbioloogia erialal, pälvides selle eest kõrgeima tunnustuse – cum laude. Aastatel 1995-1999 on ta end täiendanud mitmetes Šveitsi, Hispaania, Belgia ja USA ülikoolides. Alates 1999. aastast töötab ta osalise koormusega Brüsseli Vabaülikooli professorina ja 2002. aastast täiskoormusega Ghenti Ülikooli professorina. Ta on valitud Annaba Ülikooli (Alžeeria) audoktoriks.   

Oma teadustöös on professor Guy Smagghe erilist tähelepanu pööranud putukate füsioloogia süvauuringutele, kuid samas ka selliste uute keskkonnasäästliku taimekaitse strateegiate arendamisele, mis tagaksid jätkusuutlikkuse tänapäeva moodsas põllumajanduses. Smagghe on juhtivaks tippteadlaseks maailmas entomovektor-tehnoloogia arendamisel ja praktikasse juurutamisel. Smagghe koostöö maaülikooliga sai alguse ühisest huvist uute innovatiivsete keskkonnasäästlike taimekaitsetehnoloogiate arendamise vastu. Käimas on ühised teadusuuringud; elava suhtluse ja koostöö väljundiks on ühiste artiklite avaldamine ja erialaste raamatute kirjutamine. Professor on osutunud suurepäraseks nõustajaks maaülikooli doktorantidele kaasaegsete taimekaitse tehnoloogiate arendamisega seotud probleemide lahendamisel.

Soome Metsainstituudi vanemteadur Dr. Jari Hynynen on lõpetanud Helsingi Ülikooli metsamajanduse erialal 1987. aastal. Jari Hynyneni teaduslik uurimistöö on olnud väga edukas ning talle omistati Helsingi Ülikoolis 1993. aastal litsentsiaadi teaduskraad ja 1996. aastal doktorikraad. Lisaks intensiivsele ja loovale uurimistööle vanemteadurina on Dr. Jari Hynynen oma teadlaskarjääri jooksul olnud mitmel vastutusrikkal ametipostil Soome Metsainstituudis: aastail 1998-2005 metsa kasvukäigu uurimise professori ning aastail 2004 ja 2008-2009 instituudi teadusdirektori ametis. Alates 2000. aastast on Dr. Jari Hynynen Helsingi Ülikooli abiprofessoriks metsa kasvukäigu uurimise alal. Loengukursusi on ta pidanud ka Ida-Soome Ülikoolis ja Eesti Maaülikoolis.

Dr. Jari Hynynen on osalenud paljudes teaduslikes uurimisprojektides, millest mitmed on olnud Soome metsandussektori arengut suunavad. Sageli on sellistes uuringutes vajalik võimalikult täpselt prognoosida metsaressursi muutusi erinevate metsapoliitiliste valikute korral. Peamiseks töövahendiks sedalaadi ülesannete lahendamisel on tarkvarasüsteem/metsa kasvu simulaator MOTTI, millega loomine ja arendamine on Jari Hynyneni töörühma aastakümnete pikkuse töö tulemus. Esimesed kontaktid Eesti Maaülikooli ja Jari Hynyneni töörühma vahel loodi aastal 1992, millest sai alguse edasine sisukas koostöö. Lisaks tavapärastele teaduslikele mõttevahetustele ja ühisseminaridele on tehtud mitmeid ühisuuringuid MOTTI tarkvara testimiseks ja kasutamiseks Eesti tingimustes. Soome Metsainstituudi kogemused osutusid väga väärtuslikuks Eestit katva metsa püsiproovitükkide võrgustiku kavandamisel ja nii välitööde kui ka modelleerimise metoodika loomisel ning arendamisel. Lisaks teaduskoostööle osaleb Jari Hynynen ka maaülikooli õppetöös. Koostöö Jari Hynyneniga jätkub kindlasti ka edaspidi: oluliseks väljakutseks on, kuidas metsandusliku modelleerimise tulemusi Eestis paremini praktilise metsamajanduse edendamiseks juurutada.

Eesti Maaülikooli aastapäevaaktusel peab akadeemilise loengu „Inimene, loomad ja nakkused – üks lõputa lugu” veterinaarepidemioloogia professor Arvo Viltrop.

Aastapäevaaktusel antakse kätte Eesti Maaülikooli teenetemedalid, esitletakse teaduse populariseerimise ja rakendusteaduse auhindade laureaate, kuulutatakse välja aasta täienduskoolitaja ja aasta e-õppejõud ning antakse üle stipendiumid. Aktusel kuulutatakse välja ka Eesti Maaülikooli Aasta Tegu 2014 ning nimetatakse aasta vilistlane.

Muusikaline osa on Eesti Maaülikooli meeskoorilt Gaudeamus ning vokaalansamblilt Emma, dirigent on Lauri Breede.