Uudised

Taastuvenergia aastakonverentsil analüüsitakse Eesti energiamajanduse valikukohti aastani 2030

13. novembril toimub Tartus XVI taastuvenergia aastakonverents „Taastuvate energiaallikate uurimine ja kasutamine“, kus sel aastal on fookuses Eesti energiamajanduse arengukava 2030 (ENMAK 2030), samuti energiasäästu ja taastuvenergia lahenduste võimaluste rakendamine nii riiklikult kui ka valdkonniti. 

Eesti Arengufondi energia- ja rohemajanduse suunajuht Peep Siitam: „Olles juhtinud energiamajanduse arengukava koostamise protsessi, saan väita, et tulevikueesmärkide saavutamiseks peame tegema asju teistmoodi: pikaajaliselt, kaudseid mõjusid arvestades, järjepidevalt ning mis peamine - protsess peab olema hästi juhitud ja paindlik.“

Siitam lisas, et kõigi ENMAK 2030 raames analüüsitud valikukohtade rakendumisel suureneb taastuvenergia kasutus Eestis märkimisväärselt. „Kuivõrd võimalikele mõõdikutele võib igal ajahetkel omistada erinevat tähtsust, on aga keeruline – kui mitte võimatu – välja tuua üht indikaatorit, mille alusel valikuid teha.“

Eesti Taastuvenergia Koja juhataja Rene Tammisti hinnangul on täiendavalt oluline selgitada ja analüüsida, millised on Eesti energiamajanduse arengukava riskid ja võimalused nii Eesti energiapoliitikat kui ka  taastuvenergia sektori arengut silmas pidades. „Taastuvenergial on väga tugev potentsiaal, mida Eesti peaks kiiresti enda majanduse ja julgeoleku kaalutlustel ellu rakendama. Senine saastamiskeskne energiapoliitika ei too vajalikke muudatusi, samal ajal kui taastuvenergia on praktiline alternatiiv, mis tagab kohaliku majanduse arengu ja energiajulgeoleku,“ selgitas Tammist.

„Ükskõik, millist energiamajandust tuleviku-Eestis me näha tahame, peame arvestama, et Eesti energiamajandus ei kujune vaid avaliku sektori tegevuste tulemusena – Eesti energiamajandus kujundatakse avaliku sektori, lõpptarbijate ning ettevõtete koostöös,“ lisas Siitam.

TEUK on Eesti üks olulisemaid taastuvenergiaalaseid konverentse, mis toimub juba 16. korda. Konverentsil käsitletakse teemasid, mis on tänasel päeval Eesti, Euroopa ja ka globaalse taastuvenergiaalase arendustegevuse fookuses: taastuvenergia ressursid, nende tootmine ja kasutamine. Konverentsi eristab tema mitmetest rahvusvahelistest konkurentidest keskendumine eeskätt kohalikele probleemidele.

Konverentsi programm ja ajakava on leitav aadressilt: http://tek.emu.ee/teuk-konverentsid/teuk-programm/