Uudised

Eesti kureuuringud püüdsid rahvusvahelisel kurekonverentsil tähelepanu

10.-14. novembrini toimus Hispaanias Gallocantas VIII üle-euroopaline kurekonverents, kus osalesid suuliste ettekannetega ka Eesti kureuurijad.

„Konverents toimus Gallocanta järve ääres, kus läbirändel peatub kuni 100000 ja talvitub kuni 10000 sookurge, nende hulgas ka suur osa Eestis pesitsevatest kurgedest,“ rääkis Eesti Maaülikooli vanemteadur Aivar Leito, kelle sõnul andsid eri riikide kureuurijad rahvusvahelisel konverentsil ülevaate eri kureliikide hetkeseisundit, samuti viimastest teaduslikest kureuuringutest.

Teaduskonverentsil esitati kokku 35 suulist ja 21 posterettekannet. Eestit esindasid maaülikooli vanemteadur Aivar Leito, lektor Miguel Villoslada ning doktorant Ivar Ojaste. Eesti esindajad tegid konverentsil suulise ettekande teemal „Sookure seire ja uuringud Eestis 2010-2014“ (autorid Aivar Leito, Ivar Ojaste ja Indrek Põder) ning Ivar Ojaste rääkis lisaks ka sookure rände erinevatest taktikatest kaugrändel Etioopia talvituspaikadesse satelliit-telemeetria andmetel (autorid Ivar Ojaste, Aivar Leito, Petri Suorsa, Meelis Leivits, Vello Palm, Mait Sepp, Helve Meitern ja Urmas Sellis). Lisaks juhatas vanemteadur Aivar Leito rände teemalist ettekannete sessiooni.

Konverentsi raames näidati eraldi kinoseansina pooletunnist filmi Eesti Maaülikooli ja Eesti Televisiooni ühisekspeditsioonist sookurg Ahja 4 talvituspaika Addis Abeba lähistel Etioopias. Ekspeditsiooni idee autor oli Aivar Leito Eesti Maaülikoolist, filmi stsenarist Kristo Elias ning operaator Kristjan Jung ETV-st.

Konverentsil osales kokku ligi 150 kureuurijat ja -huvilist Euroopast, Aasiast ja Ameerikast.