Uudised

Konverents „Terve loom ja tervislik toit 2015“ keskendub põllumajandusloomade söötmisele

4.-5. märtsil toimub Eesti Maaülikooli peahoones veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi iga-aastane konverents „Terve loom ja tervislik toit 2015“. Järjekorras seitsmes teaduskonverents keskendub tänavu tavapärasemast enam põllumajandusloomade söötmisele.

„See kahepäevane traditsiooniline üritus on saanud oodatud sündmuseks nii instituudi akadeemilisele perele kui kõigile neile, keda meie tegevusvaldkondade areng ja saavutused huvitavad ja puudutavad,“ sõnas veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi direktor Andres Aland.

Konverentsil käsitletakse traditsiooniliselt loomakasvatuse ja veterinaaria, aga ka toidutehnoloogia ja -hügieeniga seotud teemasid. Sellel aastal tehakse tavapärasemast enam juttu põllumajandusloomade söötmisest ning instituudi teadlased tutvustavad põllumajandusministeeriumi rakendusuuringute tulemusi.

Professor Meelis Ots kõneleb, miks proteiinsöödad on lüpsilehmade söödaratsioonides üheks asendamatuks koostisosaks ning milliste näitajate abil saab hinnata sööda proteiini kvaliteeti. Kindlasti huvitab paljusid piimakarjakasvatajaid maisisilo söötmine ning sellealasest uurimistööst räägib professor Olav Kärt. Seoses robotlüpsiga farmide arvu jätkuva kasvuga võetakse tänavusel konverentsil vaatluse alla ka robotlüpsiga farmide temaatika – dotsent Piret Kalmus tutvustab viimase uuringu tulemusi, mis käsitles robotlüpsiga farmides udara tervist ja piima kvaliteeti.

Lisaks Eesti Maaülikooli  teadlastele võtavad sõna paljud tunnustatud spetsialistid. Ettekannetega esinevad näiteks Märt Riisenberg, kes kõneleb põllumajandusettevõtte juhtimiskogemusest ning Tõnu Post, kes arutleb lüpsiplatsi ja lüpsiroboti plusside ja miinuste üle. Eelülevaate sellest, kuidas teaduse abiga sünnib tervislik toit, teeb Marek Viilol Põltsamaa Felixist.

Konverentsi kaasrahastatakse Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi poolt koolitus- ja teavitustegevuse programmi (MAK meede 1.1) 2010 kaudu.

Lisainformatsioon: http://emu2015.publicon.ee/

Info: Marko Kass, konverentsi korraldustoimkonna juht, tel 504 5704, e-post: marko.kass@emu.ee