Uudised

Mustlaik-apollo leviku tagamiseks tuleb säilitada poollooduslikke niite

Teisipäeval, 12. mail tuleb kaitsmisele Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorandi Kadri Kase väitekiri „Mustlaik-apollo [Parnassius mnemosyne (L.)] levik ja elupaiga eelistused Eestis“ filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks keskkonnakaitse erialal.

Kadri Kask selgitab oma doktoritööd: „Euroopa liblikate punase nimestiku andmetel on pea kolmandiku Euroopa liblikaliikide arvukus kahanemas, sealjuures rohumaa spetsialisti mustlaik-apollo levik ja arvukus on vähenenud kogu Euroopas.“ Käesoleva doktoritöö tulemused näitavad, et Eestis on mustlaik-apollo arvukus ja levik viimaste kümnendite jooksul suurenenud, mis on vastupidine suundumus kogu ülejäänud Euroopas toimuvale.

„Viimase sajandi jooksul toimunud poliitilised ja sotsiaal-majanduslikud muutused on viinud suurte muutusteni ka Eesti põllumajanduses ja maakasutuses, vähenenud on traditsioonilise põllumajanduse osakaal ja paljud poollooduslikud niidud on maha jäetud,“ rääkis Kask. „Kuna need on mustlaik-apollo peamisteks elupaikadeks, tuleks vältida nende väärtuslike elupaigatüüpide kinnikasvamist ja kadumist, et tagada haruldase kaitsealuse liblikaliigi säilimine ja edasine levik Eestis.“ 

Avalik kaitsmine toimub Tartus Kreutzwaldi tn 5, ruumis 2A1 algusega kell 11.15. Doktoritöö juhendaja on prof. Valdo Kuusemets ning oponent Dr. Markus Franzén (The Helmholtz Centre for Environmental Research (UFZ), Saksamaa)

Lisainfo: Kadri Kask, Eesti Maaülikooli põllumajandus ja keskkonnainstituudi lektor, tel +372731 3771, e-post: meier@student.emu.ee.