Uudised

Majandus- ja sotsiaalinstituudi direktorikandidaat

Täna, 18. mail kell 16 lõppes kandidaatide ülesseadmine majandus- ja sotsiaalinstituudi direktori kohale. Direktorikandidaadiks esitati maamajandusprotsesside ja -poliitikate modelleerimise teadur ning hetkel majandus- ja sotsiaalinstituudi direktori kohuseid täitev Ants-Hannes Viira (PhD).

Ants-Hannes Viira kandidatuuri on üles seadnud 11 majandus- ja sotsiaalinstituudi akadeemilist töötajat ühiselt. Ants-Hannes Viira on oma nõusoleku kandideerimiseks esitanud.

Direktori valib majandus- ja sotsiaalinstituudi nõukogu. Direktor valitakse salajasel hääletamisel nõukogu koosseisu häälteenamusega. Valitud direktor täidab oma ülesandeid direktorina lisaülesande korras viis aastat.