Uudised

Maaülikool ootab täiendavalt tudengeid kahele bakalaureuse ja ühele integreeritud õppekavale ning magistriõppesse

3. augustini on võimalik esitada sisseastumisavaldus ehitusinseneriõppe vesiehituse ja veekaitse õppekavale, samuti bakalaureuseõppe geodeesia, maakorralduse ja kinnisvara planeerimise ning tehnika ja tehnoloogia (nii statsionaarne kui kaugõpe) õppekavale, 28. augustini on võimalik esitada dokumente erinevatele magistriõppe õppekavadele õppima asumiseks.

Bakalaureuse- ja ehitusinseneriõppe järelkonkurss toimub 24. juunist 3. augusti kella 15.00ni. Kui tudengikandidaadil on vaja teha matemaatikakatse, siis seda on võimalik sooritada 4. augustil kell 11.00 (Tehnikamajas, Kreutzwaldi 56, ruumis A202). Sisseastumisavalduse saab esitada Sisseastumise Infosüsteemi (SAIS) vahendusel või Eesti Maaülikoolis kohapeal (Kreutzwaldi 1a) ruumis 0038 (Eda Aitsen, tel 731 3890, e-post: vastuv@emu.ee). Vastuvõetute nimekirjad avalikustatakse 6. augustil, õppima tulek tuleb kinnitada hiljemalt 8. augustil kell 23.59 SAIS-is.

Magistriõppes (va majandusarvestuse ja finantsjuhtimise ning ökonoomika ja ettevõtluse õppekaval) on täiendav vastuvõtt 24. juulist 28. augustini, sisseastumisdokumente saab esitada Sisseastumise Infosüsteemi (SAIS) vahendusel. Kui sisseastumiseks on vaja sooritada sisseastumiskatse, toimub see 31. augustil kell 10.00. Täpsem info katsete kohta on leitav: http://www.emu.ee/sisseastujale/magistriope/vastuvotukatsed/. Kui konkurssidel pole ühtki kandidaati, kes peab sooritama vastuvõtukatsed, siis avalikustatakse vastuvõetud 28. augustil hiljemalt kell 17.00. Õppima asumise kinnitamiseks on seejärel aega 2 päeva, so 30. augustil kella 23.59ni. Kui konkursil on kandidaadid, kes peavad sooritama vastuvõtukatse, siis avalikustatakse vastuvõetud 31. augustil hiljemalt kell 15.00, sel juhul on õppima tuleku kinnitamiseks aega üks päev (õppimatulek tuleb kinnitada hiljemalt 1. septembril kella 23.59ks).

 

Lisainfo:
Eda Aitsen, tel 7313890
eda.aitsen@emu.ee, vastuv@emu.ee ;