Uudised

Maaülikooli teadlased jagavad oma teadmisi ja kogemusi Ukraina piimatootmisettevõtetele

9.-12. septembrini külastasid Eesti Maaülikooli teadurid Eesti-Ukraina arengukoostööprogrammi projekti raames Ukrainas Tšernigivi oblastis piimatootmisega tegelevaid põllumajandusettevõtteid, et aidata piirkonna põllumajandusettevõtetes rakendada konkurentsivõimelise ja keskkonnasõbraliku piimakarja jätkusuutlikku majandamismudelit.  

„Tuginedes kaasaegsetele tehnoloogiatele ja teadmussiirde eduka rakendamise kogemusele põllumajanduses, saab Eesti Maaülikooli teadlastest ekspertgrupp olla abiks Ukraina piimatootmisettevõtetele majandusliku efektiivsuse ja konkurentsivõime tõstmisel,“  selgitas Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi taimekasvatuse ja rohumaaviljeluse osakonna teadur Karin Kauer. „See võimaldaks tõsta Ukraina põllumeeste konkurentsivõimet rahvusvahelisel turul.“ 

Projekti tegevuste läbiviimiseks on kaks aastat, mille käigus valitakse piimakarjakasvatuse piirkonnas välja testfarmid, teostatakse nende põhjalik söödatootmise ja loomakasvatuse (sh veterinaariaalane) analüüs ning seejärel antakse konkreetsed soovitused tootmise efektiivsemaks muutmiseks. Projekti käigus viiakse läbi taime- ja loomakasvatusalaseid õppepäevi ja seminare, kus tutvustatakse rakendusteaduse uusi seisukohti ning praktilisest tootmisest tulenevaid eesrindlikke kogemusi (sh looma tervist ja keskkonnaaspekti silmas pidades). Projekti käigus koostatakse testettevõtetele konkreetne mitmeaastane tegevusplaan ning järeltegevusteks on tegevusplaani täitmise kontrollimine, vajadusel ka täiendamine. Projekti testettevõtted asuvad Põhja-Ukrainas Tšernigivi oblastis Iltšjanski rajoonis.

Karin Kauer: „Oblastikomitee juhtkond toetab projekti ning on lootusrikas projekti tulemuste osas, millised võiksid tulevikus leida tugevat kandepinda ja olla pikaajalise koostöö aluseks.“ Teaduri sõnul peavad rajoonikomitee ja kohapealsete ettevõtete juhtkonnad projekti väga oluliseks, kuna piimatootmises on hulgaliselt lahendamist vajavaid probleeme, millele loodetakse leida lahendusi Eesti Maaülikooli teadlaste abil.

Projekti Ukrainapoolne partner on mittetulundusühing „Narodna Rada Tšernigovsinõ“. Projekti rahastab Eesti Välisministeerium arengu-ja humanitaarabi vahenditest.