Uudised

Maaülikoolis plahvatab, müriseb ja tehakse jäätist

Reedel, 25. septembril toimuva Teadlaste Öö raames on huvilistele avatud ka Eesti Maaülikooli uksed – teadlaste abil otsitakse vastuseid küsimustele, kas tulevikus võivad robotid asendada inimesi, millised kütused plahvatavad ning kuidas saab jäätises olla 50% õhku. Huvilistel on võimalik osaleda erinevates töötubades ning katsetada näiteks mudelautosid. 

Eesti Maaülikooli tehnikamajas saab tutvuda mitmetahulise inseneriteadusega – seal on näha robotid, tutvustatakse inimese uurimist ja ergonoomikat, samuti räägitakse taastuvatest lahendustest energeetikas ja materjaliteaduses. Näiteks töötoas „Tänase ja homse päeva kütused“ räägitakse biokütuste tootmisest ja kasutamisest tänapäeval, samuti biokütuste võimalustest tulevikus. Laboris demonstreeritakse heinast ja puidust bioetanooli tootmise erinevaid etappe ning loomulikult tehakse pauku.

Mudelautode katsetuste töötoas on huvilistel võimalik katsetada mudelautosid, sealjuures võib iga huviline enda mudelauto katsetamiseks maaülikooli kaasa võtta. „Mudelautode võistlussport on Eestis üsna levinud spordiala ning sellest tulenevalt on projekteeritud ja valmistatud õpilastööna mudelautode katsestend,“ rääkis töötoa üks läbiviijatest, Eesti Maaülikooli tehnikainstituudi dotsent Arne Küüt, kelle sõnul võimaldab stend mõõta väikeste sõidukite võimsuslikke parameetreid – pöördemomenti ja võimsust. „Saadud katsetulemused on vajalikud edasises mudelauto arendustöös.“ Töötoas demonstreeritaksegi elektrilise mudelauto väljundparameetrite mõõtmist.​

Veel on tehnikainstituudis võimalik näha 3D printimist koos laserskaneerimisega, samuti saab tutvuda pneumosõiduki ja tahkekütuse seadmete töö ning lüpsirobotitega. Tehnikamaja fuajees tutvustatakse teravilju ning pakutakse isevalmistatud kartulikrõpse ja kalja, samuti tehakse kohapeal jäätist.

Maaehituse osakond räägib maaülikooli metsamajas tervisliku ja hubase kodu loomisest ning sellest, kuidas vältida vigu kodukoha geograafilise, piirkondliku, loodusliku asukoha valikul. Samuti arutletakse, mida, kuidas ja millal teha, et ära tabada „haige maja sündroom“ (algus kell 19.00). Lastele räägivad teadlased ehitusest ning viiakse läbi erinevaid mänge. Tutvuda on võimalik laboratoorsete ja väliuuringute katseseadmete näitusega.

Eesti Maaülikooli uksed on Teadlaste Ööl avatud kell 18.00-22.00.

Teadlaste Öö on Euroopa Komisjoni initsiatiivil loodud üleeuroopaline erinevaid teadusringkondi – ülikoole, akadeemiaid, teaduskeskusi, muuseume, laboratooriume jt akadeemilisi organisatsioone – ühendav suurüritus, kus ühe öö(päeva) jooksul toimub palju erinevaid teadust ja teadlasi ühiskonnale tutvustavaid ja lähendavaid üritusi atraktiivses ja lõbusas võtmes. Eesmärgiks on laiemale publikule tutvustada nii teadlasi kui ka nende tegemisi.

Eesti Maaülikool on ainus ülikool Eestis, mille vastutus seisneb põllumajanduse ja maamajanduse, metsanduse, keskkonnateaduste, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse, tehnika ja inseneriteaduste koostoimes. Maaülikool kuulub põllumajanduse ja metsanduse valdkonnas maailma 100 parima ülikooli edetabelisse, olles 51.-100. kohal. Taime- ja loomateaduste valdkonnas on kõrgkool maailmas 1% enim viidatud teadusasutuste hulgas.

Täpsem Teadlaste Öö kava on leitav: http://www.emu.ee/teadus/teadlaste-oo-2015/