Uudised

Teaduse tippkeskus ENVIRON tutvustab uusimaid teadustulemusi taimede stressi ja kliimamuutuste seostest

1.-3. oktoobrini toimub Tartus Dorpati konverentsikeskuses Eesti Maaülikooli keskkonnamuutustele kohanemise tippkeskuse ENVIRON eestvedamisel rahvusvaheline konverents „Environmental Adaptation: from Molecules to the Planet“. Konverentsi eesmärgiks on tippkeskuses nelja aasta jooksul tehtud teadustulemuste tutvustamine ning nende vaatlemine laiemas perspektiivis edasiste teadussuundade valikuks.

Teaduse tippkeskuse juht, Eesti Maaülikooli professor Ülo Niinemets: „Tippkeskuse töö on olnud väga edukas – meie teadlaste töö taimede stressivastuste ja kliimamuutuste kohanemise molekulaarsete, füsioloogiliste ja ökoloogiliste kontrollmehhanismide kohta on äratanud maailmas suurt tähelepanu ning loonud eeldused kohanemise arvestamiseks suureskaalalistes kliima ja biosfääri vastasmõju kirjeldavates mudelites.“ Lisaks on tippkeskuse teadlased nelja tööaastaga selgitanud kliimamuutuste mõju Eesti kasvuhoonegaaside bilansile, taimehaiguste levikule, samuti on nad osalenud Eesti keskkonnamuutustele kohanemise strateegia väljatöötamisel.

Konverentsi teemad käsitlevad globaalsete muutuste mehhanisme ja muutuste mustreid, biogeensete lenduvühendite rolli taimede kohanemisel, kohanemist raku ja taime kui indiviidi tasandil, taime ja mikroobi vastasmõju muutuvas keskkonnas ning süsiniku ja lämmastiku ringet metsa ja märgalade ökosüsteemis.

Konverentsist võtab osa üle 130 osaleja 16 riigist. Kahe päeva jooksul peetakse 22 teaduslikku ettekannet, neist pooled on välisriikide tippteadlastelt Austraaliast, Saksamaalt, Soomest, Rootsist, Prantsusmaalt, Hollandist ja Tšehhist. Ligi 50 noorteadlast-doktoranti esitlevad oma teadustulemusi poster-sessioonil. Konverentsile järgneb ekskursioon tippkeskuse ENVIRON katse- ja seirejaamadesse Järvselja metsades, kus hiljuti avati uus 130 meetri kõrgune uurimismast.

Keskkonnamuutustele kohanemise tippkeskus ENVIRON  loodi augustis 2011, tegevusperiood lõpeb selle aasta lõpul. Interdistsiplinaarses teaduse tippkeskuses ENVIRON osaleb viis teadusrühma Eesti ülikoolidest rohkem kui 100 teadlasega, kellest ligi pooled on noorteadlased – doktorandid. Juhtivaks ülikooliks on Eesti Maaülikool, koostööpartneriteks Tartu Ülikool ja Tallinna Tehnikaülikool. Tippkeskust rahastab Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond ning Haridus- ja Teadusministeerium. Tippkeskuse töö on interdistsiplinaarne – laborikatsetest seireni välijaamades ning modelleerimiseni. Teadlased püüavad tundma õppida taimede molekulaarseid stressimehhanisme ning ennustada, kuidas ökosüsteemid globaalsetele kliimamuutustele reageerivad.  

Eesti Maaülikool on ainus ülikool Eestis, mille vastutus seisneb põllumajanduse ja maamajanduse, metsanduse, keskkonnateaduste, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse, tehnika ja inseneriteaduste koostoimes. Maaülikool kuulub põllumajanduse ja metsanduse valdkonnas maailma 100 parima ülikooli edetabelisse, olles 51.-100. kohal. Taime- ja loomateaduste valdkonnas on kõrgkool maailmas 1% enim viidatud teadusasutuste hulgas.