Uudised

Eesti Maaülikoolis tutvustatakse tüdrukutele tehnotroonika maailma

Täna, 29. oktoobril tutvustatakse Eesti Maaülikoolis Tüdrukute ja Poiste Karjääripäevade raames 9.-12. klassi tüdrukutele tehnotroonika eriala, julgustamaks tüdrukuid karjäärivalikutes kaaluma enamasti poiste pärusmaaks peetavaid inseneeria erialasid.

Inspireeriva kõnelejana astub karjääripäeval üles maaülikooli biotehniliste süsteemide eriala üliõpilane Liis Järvamägi, ning kõik saavad kätt proovida lektor Marten Madissoo läbiviidavas pneumaatika töötoas, kus koos töötatakse välja elektriliste ja pneumaatiliste ahelate skeemid, mille abil on võimalik esemeid ühest kohast teise tõsta. Eesti Maaülikooli tehnotroonika õppekava juhi Heiki Lille sõnul on tehntoroonika näol tegemist väga praktilise suunitlusega erialaga: „See on mõeldud neile, kes tahavad teada, kuidas asjad töötavad, ning kes tahavad ise osata neid asju luua, mistõttu olulise osa õpingutest moodustab praktika valdkonna ettevõtetes, kus tuleb reaalselt asjadele käsi külge panna.“

Sotsiaalala asekantsleri Rait Kuuse sõnul on oluline, et nii tüdrukuid kui poisse innustataks tegema valikuid lähtuvalt oma huvidest, võimetest ja tänapäeva ühiskonna vajadustest. „Karjäärivalikute tegemise ajal on igati tänuväärne, kui lastel on võimalus tutvuda ka selliste erialadega, mis ehk tavapäraselt seostuvad pigem ühe kindla sooga. Tänapäeva kiiresti muutuvas maailmas jääb aga jäik stereotüüpne mõtlemine lihtsalt ajale jalgu ega muuda ühiskonda kuidagi paremaks ega inimesi õnnelikumaks. Kõigil peab olema võimalus ilma eelarvamusteta oma võimeid rakendada.”

Sotsiaalministeeriumi ellu kutsutud Tüdrukute ja Poiste Karjääripäevad on 9.-12. klassi koolinoortele suunatud üritustesari, mille eesmärgiks on tutvustada tüdrukutele ja poistele pigem teisele sugupoolele tuttavaid erialasid ning karjäärivõimalusi, et murda stereotüüpe haridus- ja tööturul. Projekti toetab Euroopa Sotsiaalfondi programm „Soolise võrdõiguslikkuse edendamine 2011–2013”. Täiendavat infot leiab Facebooki leheküljelt: “Stereotüüp”.