Uudised

Maaülikooli doktoritöö aitab muuta inseneeria ja mehaanika õpetamist atraktiivsemaks

Reedel, 6. novembril tuleb kaitsmisele Eesti Maaülikooli tehnikainstituudi doktorandi Aare Aani doktoritöö „Mathcadi tarkvarapõhine modelleerimine, visualiseerimine ja simuleerimine mehaanikas” filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks tootmistehnika erialal.

Doktoritöös esitleb töö autor publikatsioone ja ühte patenti, mille abil näidatakse, kuidas on võimalik virtuaalmudeleid ja nende liikumise simulatsioone luua inseneri- ja masinamehaanika ning analüütilise mehaanika valdkondades. Aani sõnul saab neid mudeleid ja simulatsioone kasutada õpetamisel ja probleemide uurimisel: „Luues uuritavast objektist matemaatilise mudeli abil virtuaalmudeli ja simuleerides selle liikumist, on võimalik probleemist paremini aru saada ning see muudab õppetegevuse oluliselt atraktiivsemaks.“ Oluline on see tema hinnangul just inimeste puhul, kes vajavad ümbritseva mõistmiseks mitmesuguste objektide visualiseeritud kujutisi.

Töös näidatud meetodeid ja tulemusi saab kasutada mehaanika ainete õpetamisel – õpitava mehaanikaülesande objekt visualiseeritakse virtuaalse mudeli abil ning tema liikumist simuleeritakse arvutiekraanil. „Doktoritöös esitletud meetodeid ja tulemusi saab kasutada, et luua interaktiivseid õppematerjale, mis annavad õpilastele võimaluse eksperimenteerida ning luua uuritavast simulatsioone,“ sõnas Aan. „Samuti võivad töö meetodid ja tulemused olla inseneridele vajalike arvutuste ja simulatsioonide aluseks – simulatsioonid visualiseerivad saadud tulemusi, aidates kontrollida lahenduse õigsust.“

Doktoritöö avalik kaitsmine toimub algusega kell 9.15 Tartus Kreutzwaldi tn 56 (Tehnikamaja) ruumis B136. Doktoritöö juhendaja on prof. Mati Heinloo, oponendid on prof. Valery Ochkov (National Research University, Moscow Power Engineering Institute) ja juhtivteadur Jüri Majak (TTÜ).