Uudised

Eesti Maaülikool tähistab aastapäeva

Reedel, 6. novembril kell 12 toimub Eesti Maaülikooli peahoone aulas akadeemiline aktus, kus promoveeritakse audoktor Mogens Lund, samuti 13 uut doktorit. Aktusel antakse üle Eesti Maaülikooli teenetemedalid ning tunnustatakse teadus- ja õppetöös silma paistnud ülikoolipere liikmeid. 

Norra Bioökonoomika Uurimisinstituudi divisjoni direktor, Dr Mogens Lund on rahvusvaheliselt tunnustatud põllumajandus- ja toiduökonoomikateadlane. Lundil on laialdane teadustöö kogemus riski- ja efektiivsusanalüüsi, strateegilise juhtimise, kvaliteedi tagamise, tasuvushinnangute ja tootmisahela põhiste piiriüleste rakenduste ohuanalüüsi valdkonnas (HACCP). Tema peamisteks uurimisvaldkondadeks on efektiivsus- ja riskianalüüsid, toiduohutus, põllumajandusökonoomika ja toiduainete tarneahelad, samuti majanduslikud stiimulid sigade ja veiste haiguste ennetamisel.

Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinsituudi professor Rando Värniku sõnul on Lund väga aktiivne rahvusvahelises koostöös, muuhulgas oli ta üks Põhja- ja Baltimaade agraarökonomistide ühiste teadusuuringute, seminaride ja konverentside algatajaid. „Sellest tegevusest on välja kasvanud ka Mogens Lundi ning Eesti Maaülikooli intensiivne koostöö õpetamise, teadustöö arendamise, konverentside korraldamise ja doktorantide juhendamise alal. Viimase kümne aasta jooksul on Lundi kaasabil saanud võimalikuks mitmete maaülikooli akadeemiliste töötajate ja noorteadlastele viibimine Kopenhaageni Ülikoolis, mille tulemusena on oluliselt arendatud meie teadlaste metoodilisi oskusi agraar- ja toiduökonoomika valdkonnas,“ täpsustas Värnik.

Eesti Maaülikooli aastapäevaaktusel peab akadeemilise loengu „Molekulist kosmoseni – interdistsiplinaarne teadus tulevikuväljakutsete lahendamiseks” maaülikooli vanemteadur Steffen Manfred Noe.

Aastapäevaaktusel antakse kätte Eesti Maaülikooli teenetemedalid, mille laureaatideks on professor Rando Värnik, dotsent Malle Leht, vanemteadur Tarmo Timm, lektor Riina Soidla, lektor Eino-Endel Laas ja emeriitdotsent Jaak Pikk.

Akadeemilisel aktusel esitletakse teaduskonkursside võitjaid, kuulutatakse välja aasta õppejõud ning antakse üle stipendiumid. Aktusel kuulutatakse välja ka Eesti Maaülikooli aasta tegu 2015 ning nimetatakse aasta vilistlane.

Eesti Maaülikool on ainus ülikool Eestis, mille vastutus seisneb põllumajanduse ja maamajanduse, metsanduse, keskkonnateaduste, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse, tehnika ja inseneriteaduste koostoimes. Maaülikool kuulub põllumajanduse ja metsanduse valdkonnas maailma 100 parima ülikooli edetabelisse, olles 51.-100. kohal. Taime- ja loomateaduste ning keskkonna ja ökoloogia valdkonnas on kõrgkool maailmas 1% enim viidatud teadusasutuste hulgas.

 

Lisainfo audoktori kohta: http://bit.ly/1l8XaaX