Uudised

Maaülikoolis algab matemaatika riigieksami ettevalmistuskursus

Eesti Maaülikool alustab märtsist matemaatika kursusega, kus on võimalik osaleda kõigil, kes soovivad kinnistada oma matemaatikateadmisi laia matemaatika riigieksami edukaks sooritamiseks või kellel ei ole vastavat riigieksami tulemust. Kursusega antakse ka piisavad teadmised edasiõppimiseks maaülikooli õppekavadel, mis eeldavad laiemaid matemaatikaalaseid teadmisi.

„Oleme viimastel aastatel märganud matemaatikaalaste teadmiste vähenemist ning noorte teatavat ebakindlust reaalainepõhistele erialadele sisseastumisel. Nõrgemate teadmiste puhul kannatab ka noorte edasijõudmine inseneeria- ja tehnikavaldkonna õppekavadel, mistõttu oleme otsustanud juba enne sisseastumist anda huvilistele võimalus end ülikoolis vajalikule tasemele viia, et vähendada väljalangemist ning tagada Eestile ülimalt vajalik inseneride järelkasv. Matemaatika on inseneride põhitööriist ning vajalike teadmiste kogumisega tuleb alustada juba enne eriala omandamist,“ rääkis Eesti Maaülikooli metsandus- ja maaehitusinstituudi õppedirektor Vaike Reisner. „Kursusel valmistame osalejad ette nii laia matemaatika kursuse riigieksamiks kui ka tulevasi maaülikooli tudengeid sisseastumiskatsete edukaks sooritamiseks. Oodatud on ka need, kes on matemaatika eksami varem sooritanud, kuid soovivad selle uuesti teha ning oma teadmisi värskendada.“

Koolitusel käsitletakse erinevaid laia matemaatika eksami sooritamiseks vajalikke teemasid: reaalarvud ja avaldised, võrrandid ja võrratused, vektor, funktsioonid, jadad, trigonomeetrilised võrrandid, planimeetria, integraal, stereomeetria ning tõenäosusteooria ja kirjeldav statistika. Kursus lõpeb arvestustööga. Eesti Maaülikooli õppima asudes on ainet võimalik arvestada vabaainena.

Kursus algab 3. märtsil ning selle kogumahuks on 52 tundi, koolitus toimub teisipäeviti ja neljapäeviti maaülikooli tehnikamajas.

Lisainfo: http://avatudylikool.emu.ee/taiendope/kursus-tasuline/matemaatika-riigieksami-ettevalmistuskursus/