Uudised

Tartus toimub taas konverents Terve loom ja tervislik toit

2.-3. märtsil toimub Eesti Maaülikooli aulas veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi traditsiooniline konverents „Terve loom ja tervislik toit 2016“, kus räägitakse põllumajanduse ja toidusektori uurimistulemustest ning innovatsioonist.

„Rõõm on tõdeda, et konverents on kujunenud omamoodi info- ja teabevahetuse sillaks teadlaste, tootjate ja töötlejate vahel loomakasvatuse, loomade tervishoiu, toiduhügieeni ja toiduainete tehnoloogia valdkondades“, lausus Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi teadusdirektor professor Riho Gross. „Korraldajad on programmi koostamisel lähtunud Eesti maaelu arengukava prioriteedist, mis käsitleb põllumajanduse, toidu tootmise ja metsanduse ning teadusuuringute ja innovatsiooni vaheliste sidemete tugevdamist – loodame, et meie tänavune konverents aitab sellele igati kaasa.“

Seekordne konverents on mitmepalgeline – sõna saavad paljude valdkondade esindajad, milles instituut õppe- ja teadustööd läbi viib. Professor Arvo Viltrop kõneleb sigade Aafrika katku 2015. aasta puhangute epidemioloogilise uuringu  tulemustest, professor Andres Valdmann arutleb teemal, kuidas veisekasvatuses nutikalt kasutada uusi tehnoloogiaid. Sööda ja ainevahetuse uurimise labori juhataja Andres Olt käsitleb oma ettekandes silokindlustuslisandeid, mahekeskuse juhataja Elen Peetsmann teeb ülevaate mahetoidu kvaliteediuuringust. Lisaks teadlastele saavad sõna tootjate ja töötlejate esindajad: Urmas Laht Eesti Tõusigade Aretusühistust teeb ülevaate olukorrast seakasvatuses ja Vahur Tõnissoo Eesti Põllumeeste Keskliidust räägib, kuidas möödus eelmine aasta põllumeestele. Väikeettevõtjate poolt astuvad tänavusel konverentsil üles Jan Inno Matsimokast ja Õllenaudi pruulmeister Ilmar Räni.

Konverentsile oodatakse ligi 250 osalejat, esinejaid on ligi 30. Konverentsi peamine sihtrühm on põllumajanduse ja toiduvaldkonnas tegutsevad tootjad ja töötlejad.

Konverentsi kaasrahastatakse Eesti maaelu arengukava 2014-2020 ühise põllumajanduspoliitika kohase maaelu arengu teadmussiirde ja teavituse (meede 1.1) kaudu.