Uudised

Maaülikooli vastne audoktor räägib Tartus eksootiliste loomahaiguste ennetamisest

Neljapäeval, 5. novembril peab Eesti Maaülikoolis loengu ülikooli nõukogu poolt valitud audoktor dr. Mogens Lund, kes räägib majanduslikest stiimulitest eksootiliste loomahaiguste ennetamisel, kusjuures rõhuasetus on hiljutisele Aafrika seakatku puhangule Eestis ja teistes Euroopa Liidu riikides.

“Loengu üheks eesmärgiks on tutvustada põllumajandusettevõtjate motivatsiooni bioohutusse panustamisel ja bioohutuse kavade kasutamisel tootmises,” rääkis Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituudi professor Rando Värnik, kelle sõnul baseerub audoktori ettekanne küsitlusel, mis viidi 2013. aastal läbi Taanis veise- ja seakasvatajatega. “Samuti annab Morgens Lund ülevaate, kuidas sihtgrupi tootjaid on võimalik loomade haiguste ennetamiseks stimuleerida – siinjuures on rõhuasetus just hiljutistele seakatku puhangu juhtumitele Eestis ja mõnedes teistes Euroopa Liidu riikides.”

Esimene osa ettekandest annab ülevaate küsitletute vastuste analüüsist, mille käigus formuleeritakse hüpoteesid nt haridusliku tagapõhja olulisusest, seisukohtade erinevustest veise- ja seakasvatajatel ning ettevõtjatel, kellel olid bioohutuse kavad ja kellel mitte. Ettekandes antakse hinnang sihtgrupi suhtumisest bioohutuse kavadesse ja haiguste ennetamise majanduslikku tähtsusesse. “Vaatluse all on ka majanduslikud ja muud meetmed Aafrika seakatku leviku tõkestamiseks Eestis ja teistes Euroopa Liidu riikides, sest oluline on ära hoida tarbetuid häireid kaubavahetuses Euroopa Liidus ning kolmandate riikidega,” ütles Värnik. Professori sõnul on tähtsad nii ennetustöö otsesed kui ka kaudsed kulud ning need peavad olema arvesse võetud enne kui määrata optimaalset majanduslikku stiimulit. Loengul räägitakse ka seakatku levikust tingitud piirangutsoonidest Eesti seakasvatuses ja nende mõjust seakasvatussektorile.

Loeng toimub algusega kell 14.00 Eesti Maaülikooli peahoone (Kreutzwaldi 1a) ruumis 104.